Szpilali na Rapidzie

Pierwszy turniej piłki nożnej katowickich rad dzielnic odbył się na boisku RAPID.

Stowarzyszenie Forum Katowic było współorganizatorem turnieju piłki nożnej Szpil na Fest. Turniej był kierowany do członków katowickich rad dzielnic. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom!!!

Dom Dziecka pomalowany:)

Członkowie stowarzyszenia Forum Katowic oraz mieszańcy naszego miasta pomalowali jadalnię w Domu Dziecka prowadzonym przez Siostry Jadwiżanki z Bogucic. Była to inauguracja naszej akcji #MalujemyDlaDzieciaków.

Kierowcy pojadą nowym tunelem w Piotrowicach

Nowy tunel już otwarty!

Wykonawca przystępuje do kolejnego etapu prac na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej w ramach inwestycji przebudowy węzła drogowego na DK81. W ostatnich tygodniach zintensyfikowane były prace pozwalające jak najszybciej otworzyć tunel w ciągu ul. Kościuszki. Pierwsi kierowcy będą mogli z niego skorzystać już w piątek 2 października – choć z uwagi na panujące warunki atmosferyczne najprawdopodobniej dopiero w godzinach popołudniowych.

Od 2 października ruch w ciągu ul. Kościuszki poprowadzony będzie dodatkowo tunelem, na razie po jednym pasie w każdym kierunku, a więc kierowcy korzystający z tunelu nie będą musieli zatrzymywać się już na sygnalizacji świetlnej, choć należy zwrócić uwagę, że w tym rejonie cały czas są prowadzone prace budowlane, dlatego będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że utrzymany będzie ruch na łącznicach węzła, co zapewni pełne skomunikowanie ulicy Kościuszki z ulicą Armii Krajowej, zarówno w kierunku Piotrowic i Kostuchny, a także w kierunku Ligoty. Ponadto, na odcinku ulicy Armii Krajowej od ul. Głogowskiej do ulicy Kościuszki przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy. Otwarcie tunelu będzie następowało etapowo, docelowo ruch w tunelu będzie poprowadzony dwoma pasami w każdym kierunku jazdy.

Co to oznacza dla kierowców?

Jadąc od Centrum ul. Kościuszki do Piotrowic i Kostuchny kierowcy będą kierowani tunelem, następnie na nawrotkę i wjazd w ul. Armii Krajowej w prawo. Analogicznie kierowcy jadący od strony Mikołowa do Ligoty. Kierowcy jadący ulicą Armii Krajowej z kierunku Kostuchny i Piotrowic będą mogli wyjeżdżać w prawo na ul. Kościuszki i albo mogą kontynuować podróż na wprost do Centrum lub skorzystać z nawrotki i udać się w kierunku Ligoty lub Mikołowa. Analogiczna sytuacja dla kierowców jadących ulicą Armii Krajowej od strony Ligoty – wyjazd w prawo na ul. Kościuszki w kierunku do Mikołowa lub skorzystanie z nawrotki i wjazd z powrotem na ul. Armii Krajowej w kierunku Piotrowic lub dalej ul. Kościuszki w stronę Centrum.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji o wartości 75,3 mln zł powstaje dwupoziomowe skrzyżowanie. Prace budowlane trwają od początku 2018 roku i zakończą się w III kwartale tego roku, następnie inwestycja przed całościowym otwarciem będzie musiała przejść procedurę odbiorową oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. – Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu przebudowy odczują ogromną poprawę. Jedną z podstawowych kwestii jest oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. W ramach przebudowy powstanie tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa i też w drugą stronę – nie będziemy zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu. W tym miejscu powstanie także dwupasowe rondo nad tunelem, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla osób poruszających się pomiędzy Piotrowicami, a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi, że po Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo.

W Katowicach duży nacisk kładzie się na rozwój transportu zrównoważonego – czyli takiego, który jest przyjazny zarówno dla pieszych, kierowców, rowerzystów, jak i osób korzystających z komunikacji publicznej. – Zdaję sobie także sprawę, że aby komunikacja miejska mogła prawidłowo funkcjonować ważna jest też infrastruktura drogowa. Nie każdy może zrezygnować z podróży samochodem, a duża część pojazdów – jako ruch tranzytowy – przejeżdża przez Katowice, dlatego ważną inwestycją jest przebudowa wąskich gardeł na drodze krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu – dodaje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

/BiuroPrasoweKce /katowice_press_office /Katowice.eu /Katowice Oficjalny Kanał

Prohibicja w dwóch katowickich dzielnicach!

Prezydent przychylił się do propozycji mieszkańców Załęża i Szopienic-Burowca

Ponad 1200 mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczące wprowadzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w punktach detalicznych w katowickich dzielnicach Załęże i Szopienice-Burowiec. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. Prezydent przychylił się do woli mieszkańców, którzy byli za wprowadzeniem ograniczenia w dzielnicach, kierując się także pozytywnymi doświadczeniami z wprowadzenia prohibicji w Centrum Katowic.

Najczęściej w sprawie wprowadzenia prohibicji rozmawiałem z mieszkańcami Szopienic-Burowca oraz Załęża. Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami. Warto przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki Policji i Straży Miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń. Po konsultacjach w dzielnicach zdecydowałem się ostatecznie przychylić do próśb mieszkańców i przygotowaliśmy w tej sprawie dla Rady Miasta projekt uchwały wprowadzającej prohibicję nocną – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.

Rady Jednostek Pomocniczych nr 15 Szopienice-Burowiec i nr 7 Załęże wnioskowały o wprowadzenie ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na ich terenie. Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie spotkań z mieszkańcami wykazały, że takie ograniczenia są pożądane – w szczególności przez mieszkańców sąsiadujących za sklepami sprzedającymi alkohol w godzinach nocnych. – Podczas spotkań mieszkańcy wyrażali chęć wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach obowiązywania tzw. „ciszy nocnej”, tj. między 22.00 a 6.00. W spotkaniach brali udział również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż nocną alkoholu w sklepach, którzy przekonywali że takie ograniczenia zwiększą liczbę tzw. melin oraz proponowali wprowadzenie innych godzin zakazu sprzedaży detalicznej tj. od północy do godz. 5.00. Analizy prawne pokazały jednak, że godziny wprowadzenia prohibicji powinny być jednolite w całym mieście. W związku z tym, że w Śródmieściu prohibicja funkcjonuje w godzinach od 22.00 do 6.00 – takie same rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie uchwały, który zostanie przekazany radnym – wyjaśnia Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

Celem wprowadzenia prohibicji nocnej na terenie Szopienic-Burowca oraz Załęża jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Warto przypomnieć, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem 2018 roku została ona wprowadzona w Śródmieściu w godzinach od 22.00 do 6 rano. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. Policja podkreśla, że zmniejszył się także proceder występowanie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w bramach i podwórzach.

Projekt uchwały, ze względów formalnych, trafi ponownie do zaopiniowania do Rad Jednostek Pomocniczych oraz na Platformę Konsultacji Społecznych. Następnie będzie omawiany podczas prac komisji Rady Miasta. Finalną decyzję w tej sprawie podejmą radni Rady Miasta Katowice.

Wprowadzenie prohibicji w innych dzielnicach Katowic pozostaje kwestią otwartą. Do prezydenta zgłosili się także mieszkańcy Bogucic, Giszowca i Dąbrówki Małej, którzy również chcieliby wdrożenia takich rozwiązań. Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji społecznych w wymienionych dzielnicach, gdy obostrzenia epidemiczne zostaną złagodzone, umożliwiając tym samym wszystkim chętnym spotkanie i podzielenie się swoimi uwagami.

Koniec z nieprzyjemnym zapachem na Dąbrówce?

Wykonawca nowej, hermetycznej hali MPGK Katowice wybrany. Podpisano umowę

Nowy obiekt dla katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Milowickiej wybuduje spółka AK Nova. Wartość zamówienia to ponad 17 milionów złotych. Instalacjama powstać w ciągu 12miesięcy. Właśnie podpisano umowę dotyczącą jej budowy.

Do przetargu ogłoszonego przez MPGK pod koniec kwietnia 2020 r. zgłosiło się pięć firm. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka AK Nova z Poznania, uzyskując 100 punktów. O wyborze wykonawcy w 80 proc. decydowała cena, a w 20 proc. długość okresu gwarancji na instalacje
i urządzenia. Wykonawca ma teraz 12 miesięcy na budowę obiektu.

Czynności administracyjne związane m.in. z decyzjami środowiskowymi, poprzedzającymi budowę przebiegły sprawnie, ale po drodze pojawiły się dwa czynniki, które ostatecznie opóźniły start inwestycji. Po pierwsze: ogłoszenie przetargu przedłużyło się o kilka miesięcy, ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. W tym względzie zadziałaliśmy tak szybko, jak tylko było to możliwe. Po drugie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą także przedłużyło się w czasie ze względu na odwołanie ze strony innego uczestnika postepowania. Teraz, gdy umowa z wykonawcą została podpisana, przed nami najważniejsza część – realizacjainwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby przebiegła płynnie wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Hala hermetyzacji będzie jedną z najnowocześniejszych inwestycji w Polsce w branży gospodarki komunalnej. Budynek zostanie wyposażony w profesjonalny system wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne. Odpad (stabilizat) będzie dojrzewał w dziesięciu żelbetowych, szczelnie zamykanych pomieszczeniach. Każde z nich posiadać będzie oddzielny wentylator napowietrzający, przyspieszający ten proces stabilizacji. Kolejny etap – przesiewania odpadu, również odbywać się będzie w szczelnej hali. W projekcie uwzględniony został również zalecany przez Komisję Europejską układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do procesu.


Inwestycja zakończy kolejny etap modernizacji i częściowej hermetyzacji zakładu, na którą w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Jej realizacja jest konsekwencją decyzji o prowadzenia działalności przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku i mieszkańcom. Będzie ona także wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w tej okolicy uciążliwości zapachowe. Wcześniej MPGK przeprowadziło m.in. częściową hermetyzację procesu przetwarzania odpadów, poddawało się kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wdrożyło szereg antyodorowych rozwiązań technologicznych bazujących m.in. na wytycznych Komisji Europejskiej. Podjęto także działania w porozumieniu z okolicznymi miastami, w zakresie ustalenia i przeglądu wszystkich potencjalnych źródeł uciążliwości na sąsiadujących terenach.

Nowa hala MPGK Katowice w liczbach:

17 083 470 zł – wartość zamówienia

do 12 miesięcy – czas trwania budowy

ok. 5000 m2– powierzchnia zabudowy

10 – liczba żelbetowych, zamkniętych pomieszczeń w których zamknięte będą odpady

Biegnij z Psiakiem dla Schroniska VI za nami!

Ponad 80 biegaczy i ich czworonożnych towarzyszy wzięło udział w charytatywnym biegu na rzecz Katowickiego Schroniska dla Bezdomnych Psów i Kotów. Dzięki inicjatywie udało się zebrać blisko 2000 zł, które przed zimą zasilą konto działającej w schronisku Fundacji Przystanek Schronisko. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc przez współorganizację tego wydarzenia. Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom i wolontariuszom.

54 projekty do realizacji w ramach I edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

We wrześniu mieszkańcy poznali nie tylko informacje o zadaniach wybranych w głosowaniu w budżecie obywatelskim, ale również listę projektów wybranych w Zielonym Budżecie miasta Katowice. Do jego pierwszej edycji złożono 128 projektów, spośród których do realizacji w przyszłym roku wybranych zostało 54 o wartości blisko 2 mln zł.

Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. W ostatnich latach coraz częściej słyszałem od katowiczan, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie eko-projektów. Dlatego zdecydowałem, by właśnie w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić Zielony Budżet. Projekty złożone przez mieszkańców bardzo się nam spodobały. Zrealizujemy aż 54 propozycje, które w najlepszy sposób będą się wpisywać w proekologiczny rozwój naszego miast – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy mogli zgłaszać projekty z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty były weryfikowane od strony formalnej i merytorycznej. Ostatecznego wyboru zadań do realizacji dokonał zespół ekspertów złożony z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz urzędników. W jego skład weszli m.in. specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, a także dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska) oraz Olaf Józefoski prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty.

Ostatecznie wybrano 54 projekty, z czego cztery to pomysły ogólnomiejskie, a 50 ma charakter lokalny. – Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym czy też urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką. Z kolei we wschodnich dzielnicach miasta – Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, w ramach jednego wniosku, pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W Brynowie powstanie ogród deszczowy, a w Kostuchnie łąka kwietna. Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja oznacza wsparcie dla zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach i dodaje, że będą to m.in. projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich (sikorek, szpaków i wróbli) na terenie Ligoty-Panewnik oraz Wełnowca-Józefowca, a także montaż hoteli dla owadów w dzielnicy Koszutka.

Wśród propozycji mieszkańców pojawiły się również te o charakterze edukacyjnym. Zajęcia z zakresu zero waste będą się przygotowywali uczniowie klas 8, dzięki ogólnomiejskiemu projektowi „Zielona Szkoła – edukujemy ekologicznie”. Podobne eko-warsztaty dla dorosłych, mające zwiększyć świadomość ekologiczną i kształtowanie dobrych nawyków w zakresu recyklingu i oszczędzania zasobów, zostaną zrealizowane dzięki projektom w Ligocie-Panewnikach i Zawodziu. Z kolei w Piotrowicach-Ochojcu zainicjowany zostanie Otwarty Klub Przyrodnika, czyli cykl zajęć edukacyjno-przyrodniczych.

W ramach 3-milionowej puli Zielonego Budżetu nie zostały zagospodarowane środki w wysokości ponad 1 mln zł, co wynika z podziału środków na poszczególne dzielnice, ilości złożonych wniosków i oceny zespołu ekspertów. Decyzją prezydenta środki te jednak pozostaną w strefie zielonych inwestycji w Katowicach. – Podjąłem decyzję, że te środki nie przepadną i nie wrócą do budżetu miasta na inne zadania, tylko zostaną przeznaczone na zielone projekty realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej. Milion złotych zostanie przeznaczony m.in. na nasadzenie nowych drzew na rynku i ul. 3 Maja. W ramach tej kwoty zostaną też zrealizowane projekty ogólnomiejskie z Zielonego Budżetu, które co prawda nie zmieściły się w puli środków – ale zyskały uznanie komisji ekspertów. Mam tu na myśli obsadzenie bluszczem muru kolejowego w centrum, miasta czy też zakup tomografu do badania drzew – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Warto przypomnieć, że Katowice są jednym z niewielu miast w Polsce, które zdecydowały się wprowadzić Zielony Budżet. Katowickie rozwiązania wzorowane były m.in. na pozytywnych doświadczeniach Lublina, który jako pierwszy w Polsce, w 2016 roku, uruchomił Zielony Budżet. Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2021 rok została opublikowana na stronach internetowych konsultacji społecznych miasta Katowice oraz Budżetu Obywatelskiego (www.bo.katowice.eu).

Jest nowy wykonawca trzeciego basenu w Katowicach

W Katowicach w 2017 roku rozpoczęto budowę trzech basenów miejskich. Dwa obiekty – w Brynowie i Burowcu, budowane przez NDI, zostały uruchomione w czerwcu tego roku. Z wykonawcą trzeciej inwestycji, w związku z niewywiązywaniem się z umowy, Miasto Katowice rozwiązało współpracę. To wiązało się z rozpoczęciem procedury wyboru nowego wykonawcy, która nałożyła się na okres pandemii koronawirusa. Ostatecznie pod koniec września Miasto Katowice podpisało umowę z nowym wykonawcą i przekazało mu teren budowy.

Dwa nowo powstałe kompleksy basenowe w Katowicach cieszą się wielką popularnością mieszkańców. Do końca września odwiedziło je już ponad 118 tysięcy osób. Dlatego jestem pewien, że trzeci basen umożliwi jeszcze większej grupie katowiczan aktywną rozrywkę. Nowy kompleks basenowy ma być gotowy przed wakacjami w 2022 r. Obiekt będzie bliźniaczy do pływalni w Brynowie i Burowcu. Będzie posiadać 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrowa zjeżdżalnia, sale sportowe oraz sauny, a także dodatkowo strefę odnowy biologicznej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że trzy baseny oznaczają, że większość mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów. Przypomnijmy, że posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca płacą na basenach połowę normalnej stawki – tj. 8 zł za godzinę (zamiast 16 zł) oraz 4 zł – w przypadku biletu ulgowego (zamiast 8 zł).

Wykonawcą, który dokończy budowę w Zadolu przy ul. Wczasowej jest firma Dombud, która zawarła z miastem umowę o wartości 29,8 mln zł. Firma będzie musiała dokończyć prace po poprzednim wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy. – Poprzedni wykonawca zdołał zrealizować roboty żelbetowe do poziomu „0” – zostało wykonane podbasenie oraz wylane niecki pod basen sportowy i rekreacyjny. Nowy wykonawca w najbliższych tygodniach dokona przeglądu elementów już wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, a następnie rozpocznie kontynuację budowy pływalni – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta. Dombud ma 19,5 miesiąca na dokończenie inwestycji.

Sama inwestycja będzie bardzo podobna do obiektów, które powstały w Brynowie i Burowcu, przy czym zamiast siłowni pojawi się w nim strefa odnowy biologicznej. W Zadolu w miejsce siłowni i sali fitness mamy przestrzeń, gdzie można zrealizować gabinet lekarza, gabinet masażu, krioterapie, hydroterapie. W tym obiekcie przy Wczasowej, będzie możliwość wyjścia z części basenowej na zewnętrzną plażę przy budynku, co jest nawiązaniem do kąpieliska otwartego, które tu działało przed laty.

Centrum Przesiadkowe Sądowa już otwarte

W środę 30 września uroczyście otwarto Centrum Przesiadkowe Sądowa w Katowicach, które pełni rolę również Międzynarodowego Dworca Autobusowego. Dotychczas podróżni korzystali z prywatnej infrastruktury przy ul. Piotra Skargi, a od dziś zyskują nowy obiekt z szeregiem udogodnień. W uroczystości otwarcia nowego obiektu udział wzięli prezydent Marcin Krupa, Joanna Świderska z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także Kazimierz Karolczak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz media i mieszkańcy.

Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej, a co niemniej ważne, przyczyniają się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy hałas i emisję spalin oraz korki. Aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego musimy stwarzać komfortowe warunki. Takie daje nam Centrum Przesiadkowe Sądowa, które dzisiaj uruchamiamy, a w ciągu kilku najbliższych miesięcy otworzymy również obiekty w Zawodziu i Brynowie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Komfort podróżnych to z jednej strony infrastruktura, w której mamy takie udogodnienia jak dostęp do bezpłatnego wifi, poczekalnie z fotelami, dostępem do ładowarek, toaletami oraz punktem gastronomicznym i kioskiem, a także do innych form transportu. Jako miasto opłacimy autobusy, które kursują wahadłowo do i z Dworca PKP, tak aby ta trasa była bezpłatna dla wszystkich podróżnych, ponadto na terenie Centrum Przesiadkowym zlokalizowana jest stacja rowerów miejskich i parking dla rowerów, wyznaczone są miejsca dla taksówek, miejsca postojowe „Kiss&Ride” oraz znajduje się parking obsługujący dworzec – dodaje prezydent.

Centrum Przesiadkowe Sądowa obsłuży autobusy dalekobieżne zarówno międzynarodowe, jak również krajowe. W skład inwestycji wchodzi budynek obsługi pasażerskiej, zespół zadaszonych peronów autobusowych, zadaszony parking rowerowy, zadaszone przystanki komunikacji miejskiej oraz otwarty parking samochodowy dla 55 samochodów. Budynek oprócz obsługi podróżnych pełni funkcję handlowo-usługową – swoje miejsce znalazł tutaj kiosk, bistro oraz punkt kasowy. W budynku znajduje się również poczekalnia dla podróżnych oraz pomieszczenie dla kierowców. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex z Warszawy.

Realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie transportu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, nie jest łatwa i zajmuje dużo czasu. CP „Sądowa” jest jedną z niewielu inwestycji, z których już można korzystać. To ogromna satysfakcja widzieć zakończony projekt. Mam nadzieję, że mieszkańcy Katowic udowodnią, że to przydatna i potrzebna inwestycja – podkreśla Joanna Świderska, dyrektor Departamentu Projektów Miejskich z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Centrum Przesiadkowe Sądowa to inwestycja o wartości 66 mln zł, z czego 43 mln zł pochodziły z dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. owym Sądowa. Dla nadania priorytetu komunikacji miejskiej przy inwestycji przebudowano układ drogowy, w tym także pojawiły się buspasy.

Autobusy kursujące wahadłowo pomiędzy dworcem podziemnym przy Dworcu PKP a Centrum Przesiadkowym Sądowa będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Pasażerowie nie muszą płacić za przejazd tymi autobusami, ani posiadać żadnych innych biletów. Pojazdy te będą oznaczone na wyświetlaczu informacjami, iż są liniami bezpłatnymi – informuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. Na liniach komunikacji miejskiej przelotowych, obsługujących przystanek „Katowice Sądowa” jako przystanek pośredni, obowiązywać będzie taki sam cennik opłat, jak na wszystkich liniach komunikacji miejskiej.

Autobusy bezpłatne w kierunku Centrum Przesiadkowego Sądowa odjeżdżać będą ze stanowiska 10 na podziemnym dworcu autobusowym „Katowice Dworzec”, z którego odjeżdżają również linie na lotnisko. Pasażerowie wysiadać będą na Centrum Przesiadkowym Sądowa na stanowisku przy ulicy Goeppert-Mayer w rejonie budynku dworca, natomiast przystanek początkowy do wsiadania w kierunku dworca podziemnego zlokalizowany będzie od strony ul. Sądowej, także w pobliżu budynku dworca. Autobusy te będą odjeżdżać w dni robocze średnio co 5 minut, w dni wolne średnio co 10 minut.

Dojeżdżając z Węzła Sądowa bezpłatnym autobusem do podziemnego dworca autobusowego „Katowice Dworzec” można przesiąść się na poszczególne linie komunikacji miejskiej obsługujące ten dworzec, kursujące do większości dzielnic Katowic i niektórych miast ościennych, a także na połączenia kolejowe Kolei Śląskich i innych przewoźników.

Linie przelotowe obsługujące przystanek „Katowice Sądowa” zatrzymywać się będą również przy ulicy Sądowej, na sąsiednim stanowisku przystankowym. Są to linie autobusowe komunikacji miejskiej nr: 0, 11, 50, 110, 154, 177, 193, 296, 657 i 674, jadące od strony Placu Wolności w kierunku ul. Mikołowskiej lub ul. Słowackiego. Liniami tymi można bezpośrednio dojechać do dzielnic: Brynów, Ochojec, Piotrowice, Ligota, Stara Ligota, Panewniki, Osiedle Witosa, Osiedle Paderewskiego, Giszowiec, Nikiszowiec.

Bilety komunikacji miejskiej można będzie na terenie Centrum Przesiadkowego Sądowa zakupić z automatu biletowego, który zlokalizowany jest obok przystanku autobusowego przy ulicy Sądowej, w pobliżu budynku dworca autobusowego, a także w kiosku który znajduje się na parterze budynku Centrum Przesiadkowego.

Przy ul. Goeppert-Mayer w obrębie Centrum Przesiadkowego Sądowa zlokalizowany został również przystanek linii lotniskowych AP, które zapewniają szybki, bezpośredni dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice KTW w Pyrzowicach. Natomiast z pobliskich przystanków tramwajowych znajdujących się na ul. Gliwickiej dojechać można do Koszutki, Zawodzia, Szopienic, Załęża oraz sąsiednich miast: Chorzowa, Bytomia, Świętochłowic. Są to linie tramwajowe nr: 7, 20, 43.

  1. Autobusy dalekobieżne

Od 1 października pierwsi przewoźnicy rozpoczynają obsługę podróżnych z nowego Dworca Międzynarodowego w Katowicach. Na dzień dzisiejszy podpisane są umowy z przewoźnikami na łącznie 145 kursów:

  • UniBus Sp. z o. o. – kierunek Kraków i Gliwice
  • INTER Sp. z o. o. – kierunek Kraków (wspólnie z UniBus) oraz sezonowe Ustrzyki Górne, Łeba, Mielno, Poznań, Szczecin, Zakopane
  • Drabas P i Drabas K – kierunek Jastrzębie Zdrój, Żory
  • BuzzBus – kierunek Zator

Kolejni przewoźnicy oczekują na odpowiednie zezwolenia, a także umowy. Uzgodnione rozkłady mamy z kolejnymi 8 przewoźnikami krajowymi oraz 2 przewoźnikami międzynarodowymi, m. in. Sindbad, FlixBus. Jesteśmy w trakcie uzgodnień z kolejnymi 12 przewoźnikami z Ukrainy, tu pierwsze umowy będą podpisane w przyszłym tygodniu. Pracujemy także nad stroną internetową, która będzie scalać wszystkie informacje dotyczące przewoźników i Międzynarodowego Dworca Autobusowego – mówi Paweł Cyganek, członek zarządu PKM Katowice.

Bilety na autobusy dalekobieżne można zakupić bezpośrednio u przewoźników lub w kasie znajdującej się na terenie dworca. Kasa funkcjonuje od 30 września od godziny 10:00. W kolejnych dniach już zgodnie z umową, tj. codziennie od godz. 5:00 do godz. 23:00.