Katowice sprzątają po zimie

Bieżące naprawy jezdni i chodników, zamiatanie ulic, mycie przystanków i ławek oraz kontrole czystości. W Katowicach trwają prace porządkowe po zimie. Każdego dnia służby miejskie dbają o to, aby przestrzeń publiczna była czysta i przygotowana na nowy sezon.

Każdego roku w Katowicach prowadzone są prace, które mają uporządkować przestrzeń miejską po miesiącach zimowych i są w nie zaangażowane wszystkie miejskie służby. Porządki prowadzone są zarówno w ramach bieżącej działalności oraz doraźnie na prośby katowiczan. Wszystko po to, aby Katowice i przestrzenie dostępne dla mieszkańców były zadbane i zachęcały do korzystania z nich. Usuwanie resztek soli, czyszczenie ulic czy mycie przystanków oraz ławek, to tylko kilka takich przykładów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Sporo pracy po zimie mają drogowcy, którzy dbają o to, aby ulice były czyste i bezpieczne w użytkowaniu. Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi bieżące naprawy dróg i chodników. Każdego dnia dba o to około 60 pracowników, których zadaniem jest usuwanie ubytków w jedniach czy chodnikach oraz czyszczenie ciągów pieszych. Dodatkowo MZUiM wyznaczył 3 zespoły zajmujące się wyłączone myciem znaków drogowych oraz balustrad przy drogach. Zima wpływa nie tylko na czystość oznakowania, ale także jego stan. Dlatego też około 20 pracowników dba również o odświeżenie znaków poziomych, czyli tych namalowanych na jezdniach. Osobne ekipy wysyłane są do mycia przystanków i ławek, ogólnodostępnych poręczy, a także czyszczenia kratek ściekowych.

Kontrole budynków i porządkowanie zieleni

Intensywne prace porządkowe dotyczą również budynków oraz przestrzeni zielonych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na bieżąco dba o czystość terenów i budynków, które mu podlegają. W sumie o porządek dba 148 pracowników oraz 16 osób nadzorujących. Tylko od 2 marca skontrolowanych zostało 246 lokalizacji pod kątem czystości i porządku.

Nasi pracownicy dokonują cotygodniowych przeglądów wszystkich 11 placów zabaw, które są w naszym zarządzaniu, pod kątem ich stanu technicznego oraz czystości. Dodatkowo prowadzimy także przeglądy elementów małej architektury, jak ławki czy altany śmietnikowe. Z kolei pracownicy działu eksploatacji, w tym specjalista do spraw zieleni, kontrolują stan roślinności i dokonują przeglądu stanu fitosanitarnego drzew, które znajdują się przy naszych obiektach lub na ich terenie – mówi Marcin Gawlik, dyrektor katowickiego KZGM.

Tylko w dniach od 2 do 12 marca przeprowadzona została gruntowna kontrola 10 zrewitalizowanych terenów oraz zieleni. Tam, gdzie było to konieczne, wydane zostały zalecenia prac pielęgnacyjnych.

Intensywne prace na terenach zielonych prowadzi Zakład Zieleni Miejskiej. Obecnie trwa sprzątanie ok. 170 hektarów pasów drogowych, a prace prowadzą 4 firmy wyłonione w ramach przetargu. Z kolei w ramach prac własnych ZZM dodatkowo sprząta 100 hektarów terenów miejskich. Rozpoczęły się już prace mające na celu wiosenne porządki na terenie miejskich parków. Pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej prowadzą prace pielęgnacyjne oraz pozimowe przycinki krzewów, aby wiosną mogły one rozkwitnąć w pełnej formie. Trwają także przygotowania do planowanych na wiosnę nasadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów.

Czyszczenie ulic i innych nawierzchni

Powoli dobiega końca „Akcja zima”, prowadzona każdego roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Działania są umownie prowadzone do 31 marca, jednak pozimowe doczyszczanie ulic, placów i parkingów powinno się zakończyć do 15 kwietnia. Wszystko uzależnione jest od warunków atmosferycznych, a do prac związanych z doczyszczaniem po zimie wymagane są dodatnie temperatury dobowe. Takich dni było już kilkanaście i prowadzone było wtedy mechaniczne oczyszczanie ulic dostępnym sprzętem zamiatającym. W chwili obecnej spółka dysponujemy łącznie 14 zamiatarkami. Od początku akcji zima zebrano ok. 800 ton zmiotek – czyli opadów i śmieci, które zalegały na ulicach. Zakład Oczyszczania katowickiego MPGK jest w bieżącej gotowości, utrzymując łącznie 25 pojazdów zimowych w razie nagłych opadów śniegu.

W lutym i pierwszych tygodniach marca oczyściliśmy w całości Śródmieście miasta, katowicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, drogi krajowe, główne drogi w poszczególnych dzielnicach, Centra Przesiadkowe, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej i rozpoczęliśmy mycie elementów małej architektury. W sprzyjających warunkach będziemy intensywnie kontynuować zimowe doczyszczanie, uruchamiając docelowo większą ilość sprzętu, z brygadą  sprzątającą, dostępne do oczyszczenia parkingi oraz rozpoczniemy mycie nawierzchni w ścisłym centrum Katowic – mówi Czesław Kopiec, kierownik Zakładu Oczyszczania MPGK Katowice.