Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatleskiego – ponad 20 mln zł na projekty katowiczan

Już po raz ósmy mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta. Nabór wniosków do tegorocznej edycji ruszy 9 marca i potrwa do 22 kwietnia. Katowiczanie będą mieli do dyspozycji 20,6 mln złotych, w tym aż 3 miliony na tzw. Zielony Budżet.

Mieszkańcy Katowic włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których ponad 700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku, po rewitalizacji, tor saneczkowy w parku Kościuszki. Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają – dodaje prezydent.

Prezydent Marcin Krupa zadecydował, by na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeznaczyć ponad 20,6 mln zł, z czego, po dużym zainteresowaniu z ubiegłego roku, prezydent wydzielił 3 mln zł na tzw. Zielony Budżet, do którego nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu (więcej na temat Zielonego Budżetu w kwietniowym wydaniu Naszych Katowic). Pozostałe środki, a więc ponad 17,6 mln zł zostaną przeznaczone na zadania z budżetu obywatelskiego.

Coraz większe zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest wynikiem zaufania mieszkańców. Ich głosy znajdują odzwierciedlenie w zrealizowanych inwestycjach. To także efekt ewolucyjnych zmian jakie zachodzą w Budżecie Obywatelskim od początku funkcjonowania tego narzędzia w naszym mieście. Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta wyjaśnia – Większość zmian jest wynikiem rokrocznie prowadzonej ewaluacji. Nie wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców są możliwe do wprowadzenia, czasami jest to efekt ich niezgodności z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, a czasami wzajemnego wykluczania się przesłanych uwag przez różne osoby. Natomiast zasady każdej kolejnej edycji podlegają zmianom, gdyż powinny odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców.  

 Od tego roku osoby weryfikujące zadania ze strony urzędu będą dokładniej przyglądać się określeniu przez wnioskodawców czy zadania są przypisane do właściwej kategorii (lokalne, ogólnomiejskie). – W ramach ewaluacji wpłynęło sporo zgłoszeń zwracających uwagę na projekty Ochotniczych Straży Pożarnych, które rzeczywiście mogły budzić wątpliwości co do lokalnego charakteru tych zadań. Dlatego w tym roku będzie to element szczególnie brany pod uwagę podczas oceny formalno-prawnej wniosków – zaznacza Justyna Buchalik.

Ramowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku wygląda następująco:

  • Zgłaszanie projektów – od 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej – do 12 maja 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej – do 16 sierpnia 2021 r.
  • Głosowanie – od 6 do 19 września 2021 r.
  • Publikacja wyników głosowania – do 29 września 2021 r.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, formularze zgłoszeniowe oraz generator wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.bo.katowice.eu.