Warsztaty projektowe Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki

Ruszył nabór na warsztaty studialno-projektowe, które mają wyłonić wstępną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz zagospodarowania terenu w rejonie ulic Katowickiej i Markiefki w Bogucicach. W ramach warsztatów mają zostać opracowane także wstępne scenariusze aranżacji głównych ekspozycji i szacunkowy kosztorys. Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 kwietnia.

Jerzy Kukuczka to bardzo ważna postać dla naszego miasta. Katowiczanin, który ambitnie dążył do realizacji swoich celów, a dzięki wytrwałości i determinacji, zdobył Koronę Ziemi. Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki ma być z jednej strony miejscem upamiętniającym tego wybitnego himalaistę, a z drugiej ma rozpalać w młodych ludziach zainteresowanie chodzeniem po górach. Centrum ma pełnić funkcje edukacyjne i kulturalne, które będzie przyciągało całe rodziny, które będą mogły aktywnie spędzić tam czas. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanę warsztaty studialno-projektowe. Ich celem jest uzyskanie wstępnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz zagospodarowania terenu w rejonie ulic Katowickiej i Markiefki, gdzie ma ono powstać. W ramach warsztatów mają zostać opracowane także wstępne scenariusze aranżacji głównych ekspozycji i szacunkowy kosztorys. Wystawa główna ma być podzielona na cztery części. Pierwsza ma się skupić na wprowadzeniu w tematykę chodzenia po górach i pokazać historię ich zdobywania przed czasami Jerzego Kukuczki. Druga część eskpozycji ma się znaleźć w dawnym domu himalaisty i przedstawiać jego historię. Główną częścią wystawy będzie przestrzeń główna o powierzchni około 900 m.kw. ukazująca poszczególne wyprawy Jerzego Kukuczki, od przygotowań po sam przebieg, a także rywalizację katowickiego himalaisty z Reinholdem Messnerem. Całość ekspozycji zakończy się przedstawieniem sylwetek innych śląskich himalaistów oraz dzisiejszych trendów wspinaczkowych.

Nabór na warsztaty ruszył dziś (25.03) i potrwa do 28 kwietnia. Udział w warsztatach mogą wziąć firmy lub zespoły projektowe, które mają doświadczenie projektowo-realizacyjne i wykonały m.in jeden obiekt użyteczności publicznej z zakresu kultury, muzealnictwa, wystawiennictwa, nauki lub edukacji. Musi to być obiekt o powierzchni użytkowej minimum 3000 m2,  oddany do użytku na przestrzeni ostatnich 5 lat (przed terminem składania zgłoszeń udziału w warsztatach). Warsztatowa Komisja Oceniająca, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta, Muzeum Historii Katowic, Klubu Wysokogórskiego oraz Fundacji Wielki Człowiek, będzie oceniała między innymi: oryginalność  rozwiązań oraz ich atrakcyjność urbanistyczno – architektoniczną. Uczestnicy warsztatów będą mieli sześć tygodni na opracowanie koncepcji.

Forma warsztatów daje taki sam efekt jakościowy jak konkurs i również zapewnia indywidualne rozwiązania. Dzięki warsztatom można uzyskać optymalne rozwiązania koncepcyjne. Kryteria określone w regulaminie warsztatów zapewniają wysoką jakość zaproponowanych rozwiązań. Wybrana w ramach warsztatów koncepcja posłuży w przyszłości do kontynuacji w odrębnym postępowaniu prac projektowych nad Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Hermetyzacja części biologicznej zakładu MPGK przy Milowickiej rozpoczęta

Ruszyły prace budowlane mające na celu zhermetyzowanie placu dojrzewania w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Jest to ostatni etap kompletnej hermetyzacji procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych.

Wykonawcą inwestycji jest firma AK Nova z Poznania. Zgodnie z pierwotnym planem, poznańska spółka ma dokładnie 12 miesięcy na realizację kontraktu. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana hala z bioreaktorami o łącznej powierzchni 5000 m2, oczyszczalnia odcieków oraz zespół urządzeń oczyszczających powietrze.

Postęp prac jest na bieżąco monitorowany, w oparciu o ustalony w drodze przetargu harmonogram. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie inwestycji w czasie pandemii to wyzwanie i może to odbić się na ostatecznym terminie zakończenia prac, ale będziemy robić wszystko, aby zminimalizować wpływ tego czynnika – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Hala zostanie wybudowana zgodnie ze standardami obowiązującymi dla tego rodzaju obiektów. Jej konstrukcja będzie stalowa, natomiast odpad (stabilizat) zamiast na placu, będzie dojrzewał przez okres 3 tygodni w dziesięciu żelbetowych, szczelnie zamykanych tunelach zwanych też bioreaktorami. Odpad będzie tam intensywnie napowietrzany i nawadniany oczyszczonymi odciekami. Budynek zostanie także wyposażony w profesjonalny system wentylacji, płuczki wodne i chemiczne, w których będzie oczyszczane powietrze oraz wieloetapowy układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać odzyskaną wodę do procesu. W wyniku inwestycji cały proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Całość procesów będzie w pełni zautomatyzowana, a odpady będą transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami za pomocą ładowarek.

Tego typu rozwiązanie zaliczane jest do najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego. To także jedna z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Polsce. Nowa inwestycja będzie odgrywać ważną rolę w procesie przetwarzania frakcji organicznej odpadów i przyczyni się z jednej strony do jego pełnej hermetyzacji, a z drugiej strony do skrócenia czasu tego etapu.

Pełna hermetyzacja procesu biologicznego w naszym zakładzie jest zaledwie drugim tego typu projektem, realizowanym w naszym województwie. Także na terenie kraju, w branży gospodarki komunalnej tak nowatorskich rozwiązań, o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele. Co najważniejsze, takie rozwiązanie spełnia konkluzje BAT (najlepsza dostępna technika) wprowadzone w branży decyzją Komisji UE – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Inwestycja jest kolejnym etapem modernizacji zakładu, w ramach której, m.in częściowo już zhermetyzowano proces biologiczny.  Decyzja o jej realizacji wynika z dążenia do zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzenia działalności zakładu i dbania o jakość wszystkich elementów otaczającego środowiska naturalnego, a także wychodzi także naprzeciw potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w tej okolicy uciążliwości zapachowe. Jednocześnie, także w tym miesiącu, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, uznał po przeprowadzonym szczegółowym postepowaniu, że działalność zakładu przy ulicy Milowickiej nie powoduje zagrożeń, ani nie prowadzi do pogorszenia środowiska. Pomiary przeprowadzone przez organ ochrony środowiska wykazały, że w sąsiedztwie zakładu nie odnotowano przekroczeń istniejących wartości substancji uciążliwych w powietrzu względem wielkości określonych odpowiednimi przepisami czy normami.

MPGK uwzględnia oczekiwania strony społecznej i kontynuuje inwestycję, po ukończeniu której proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będzie całkowicie zhermetyzowany. Przedstawiciele MPGK wierzą, że inwestycja będzie wyznaczała standardy dla innych znajdujących się w okolicy zakładów

Katowice prezentują System Informacji Miejskiej, wybiorą mieszkańcy

Dziś w przestrzeni Placu Kwiatowego zostały zaprezentowane dwie propozycje nowego Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Katowicach. To efekt spotkań powołanego pod koniec ubiegłego roku zespołu eksperckiego. Mieszkańcy miasta mają teraz czas do 31 marca, aby wybrać jedną z dwóch wersji. Ta z największą liczbą głosów zostanie zrealizowana w przestrzeni Katowic.  

Jesteśmy otwarci na głosy środowisk eksperckich i dlatego pod koniec grudnia powołaliśmy zespół konsultacyjny ds. Systemu Informacji Miejskiej. Jego celem była modyfikacja pierwotnej koncepcji SIM. Po zgłoszeniu wszystkich uwag i pomysłów przedstawiciele katowickiej ASP przygotowali propozycje konkretnych rozwiązań, które od dziś prezentujemy na katowickim rynku. Zachęcamy wszystkich katowiczan, by poprzez oddanie głosów wskazali preferowany projekt, który zostanie docelowo zastosowany w całym mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inicjatorami powołania zespołu konsultacyjnego są prezydent Marcin Krupa oraz Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Do udziału w zespole zostali zaproszeni m.in. eksperci z Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Katowice, a także przedstawiciele pracowni Linia z Wrocławia, która przygotowała pierwotną koncepcję SIM oraz firmy Utal, która wykonuje oznakowanie.

 Bardzo się cieszę, że mogliśmy się włączyć w proces tworzenia Systemu Informacji Miejskiej dla Katowic. Jako katowicka uczelnia pozostajemy zawsze do dyspozycji w zakresie merytorycznego wsparcia wobec podobnych wyzwań. Dysponujemy w Akademii gronem doświadczonych projektantów działających w tym obszarze, dlatego chętnie wzięliśmy w udział w spotkaniach roboczych, które miały wypracować nowe koncepcje. Przygotowaliśmy dwa warianty rozwiązań, a teraz katowiczanie zdecydują, który z nich zostanie wdrożony  mówi Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.  

Cele SIM dla Katowic:

 • Podniesienie jakości życia mieszkańców
 • Poprawienie dostępności miasta dla turystów
 • System przeznaczony dla miasta Katowice z możliwością rozszerzenia na miasta w obszarze GZM
 • Uwzględnienie potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz wadami wzroku poprzez dobranie optymalnych parametrów w kontekście typografii i kontrastów kolorystycznych

Dwie koncepcje do wyboru

W ramach spotkań zespołu, katowicka ASP zaproponowała dwie wersje Systemu Informacji Miejskiej: kontrastową (charakterystyczną) i monochromatyczną (neutralną)

Koncepcja kontrastowa nawiązuje do kolorów heraldycznych, czyli zestawienia wykorzystywanego w identyfikacji miasta. To charakterystyczne połączenie, które już jest kojarzone z Katowicami i może wzmocnić tożsamość wizualną miasta. Dzięki zestawieniu ciemnej szarości, bieli i żółci gwarantuje maksymalne kontrasty. Jest to połączenie rekomendowane dla osób starszych i z dysfunkcją wzorku, zapewniające odcinanie się od tła – mówi dr Zofia Oslislo-Piekarska z Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. – Z kolei koncepcja neutralna w swoich założeniach nawiązanie do pierwszych tablic drogowych w Katowicach. Połączenie bieli i ciemnej szarości to maksymalny kontrast. Jest to klasyczne, eleganckie i ponadczasowe zestawienie. Również ta kolorystyka rekomendowana jest dla osób z dysfunkcją wzroku i poprzez kontrastowość pozwala na zauważalność tablic na różnych tłach  – dodaje.

Głosować można w budynku Urzędu Miasta – Rynek 13 (urna na głosy znajduje się na parterze) lub za pośrednictwem strony Katowice.eu.

(link: https://bit.ly/3d6Fbyp )

Mieszkańcy miasta mają czas do 31 marca na wybór jednej z koncepcji. Obok znaków z dwiema nowymi koncepcjami stanęła również pierwotna propozycja, która prezentowana była w styczniu.

W styczniu rozstrzygnięty został przetarg na zmianę Systemu Informacji Miejskiej. Wygrała go spółka Utal, producent znaków i tablic rejestracyjnych z Poznania, szacowany koszt to około 11,5 mln zł.  Zmiany w realizowanym projekcie nie wpłyną na jego koszt. Pierwsze tablice pojawią się w przestrzeni Katowic pod koniec bieżącego roku, w pierwszej kolejności w Śródmieściu, później w Nikiszowcu i pozostałych częściach miasta.

SD Worx otwiera nowe biuro w Katowicach

SD Worx, wiodący europejski dostawca usług kadrowo-płacowych, otworzył centrum operacyjne w Katowicach. Ekspansja geograficzna na Europę Środkową stanowi podstawę międzynarodowej strategii rozwoju SD Worx, a dzięki oferowanym usługom wspiera również globalną ekspansję jej klientów.

Wejście nowego inwestora do Katowic jest potwierdzeniem naszych przewag konkurencyjnych nad innymi lokalizacjami. Dostępność do absolwentów wielu renomowanych uczelni wyższych, atrakcyjne położenie geograficzne, czy wysoko rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, to tylko kilka naszych silnych stron. Wierzę, iż SD Worx będzie zadowolony z działalności w Katowicach i zrealizuje swoje cele biznesowe, przy równoczesnym zapewnieniu atrakcyjnych, przyjaznych i dających szansę rozwoju miejsc pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Uruchamiając nowe centrum operacyjne i usługowe w Katowicach, wspierane przez polskich ekspertów ds. kadr i płac, podążamy za naszymi klientami, aby zapewnić wsparcie i świadczenie najwyższej jakości usług płacowych w całej Europie Środkowej. Na tym właśnie polega nasza ścisła współpraca z klientem. W pierwszej fazie będziemy wspierać naszych międzynarodowych klientów działających w Polsce; w perspektywie średniookresowej będziemy również badać lokalne możliwości w Polsce i poza nią – mówi Kobe Verdonck, CEO SD Worx.

Oprócz centrum operacyjnego, SD Worx otworzy w Katowicach również zupełnie nowe centrum rozwoju i innowacji. Uzupełniając istniejące centra rozwoju w ramach grupy SD Worx, nowe polskie centrum będzie katalizatorem przyspieszenia strategii innowacyjnej firmy, tak, aby SD Worx mógł oferować swoim klientom i ich pracownikom najwyższej klasy cyfrowe rozwiązania kadrowo-płacowe.

Jestem bardzo podekscytowany, mogąc dołączyć do SD Worx i pomóc im w ekspansji na Europę Środkową i Wschodnią – mówi Lalit Kumar Gupta, który rozpoczął pracę 1 lutego jako Dyrektor Zarządzający SD Worx Eastern Europe. – Osobiście byłem świadkiem ciągłego rozwoju Polski pod względem gospodarczym,  infrastruktury i jakości życia. Wiele amerykańskich i europejskich firm z różnych sektorów zauważyło te zmiany i postanowiło zaistnieć w regionie. Umiejętności na rynku pracy są tutaj doskonałe: ludzie są dobrze wykształceni, pracowici i ambitni. Jednym z wielu powodów, dla których SD Worx wybrał Katowice, jest ścieżka rozwoju, jaką miasto zrealizowało w ciągu 5 lat. To niesamowita lokalizacja do dalszego rozwoju biznesu, z nowoczesną infrastrukturą i wieloma możliwościami dla młodych, międzynarodowych talentów. Doceniamy wsparcie i stałą współpracę z Urzędem Miasta Katowice – dodaje Lalit Kumar Gupta.

SD Worx właśnie rozpoczął rekrutację. W pierwszej kolejności SD Worx rekrutuje profile w obszarze rozwoju oprogramowania, a także w obszarach kadrowo-płacowych. Przegląd aktualnych ofert pracy można znaleźć tutaj: https://www.sdworx.com/en/jobs/poland

Dzięki nowemu centrum w Katowicach SD Worx zwiększył do dwunastu ilość lokalizacji w różnych krajach: Belgii (centrala), Austrii, Francji, Niemczech, Irlandii, Luksemburgu, Mauritiusie, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Poprzez swoją sieć partnerów SD Worx dostarcza globalne rozwiązania kadrowo-płacowe w 150 krajach na całym świecie.

Nowa polityka parkingowa w centrum Katowic

Gotowy jest już projekt uchwały Rady Miasta wprowadzającej zmiany w strefie płatnego parkowania w Katowicach. Ujednolicenie stawek i abonamenty dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach – to główne zapisy tego projektu. Radni będą głosowali nad jego przyjęciem na kwietniowej sesji Rady Miasta.  

 – Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. Liczba miejsc parkingowych w Śródmieściu jest ograniczona, a parkują tu głównie osoby z innych miast. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic załatwiając sprawy w centrum mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o przemodelowaniu polityki parkingowej w mieście. Jej głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy z innych miast, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej. Projekt uchwały to pierwszy krok we wdrażaniu przez Miasto nowej polityki parkingowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mieszkańcy centrum, jak i całego miasta będą traktowani w sposób preferencyjny – poprzez abonamenty miesięczne czy też karty mieszkańca strefy płatnego parkowania. Mniejszy ruch w Śródmieściu oznacza także zmniejszenie emisji spalin, hałasu i wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Główne zmiany:

 1. Ujednolicenie stawek opłat w Podstrefach „Śródmieście” i „Ceglana-Wita Stwosza”.
  1. pierwsza godzina 3 zł
  1. druga godzina 3,6 zł
  1. trzecia godzina 4,2 zł
  1. każda kolejna godzina 3 zł
 2. Wprowadzenie abonamentów: miesięcznego oraz kwartalnego dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach.
 3. Podwyżka wysokości opłaty dodatkowej wraz z uzależnieniem jej wysokości od terminu zapłaty – 200 zł (obecnie 50zł)
 4. Odstąpienie od wydawania druków:
  1.  „karty mieszkańca”
  1. „karty parkingowej” dla przedsiębiorców
  1. „karty pojazdu hybrydowego”
  1. „karty pojazdu współdzielonego”
  1. imiennego identyfikatora parkingowego

Możliwość ich zastąpienia zapisami w systemie informatycznym MZUiM oraz kontroli za pomocą urządzeń mobilnych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice dziś umieszczono na Platformie Konsultacji Społecznych, konsultacje trwają dwa tygodnie, do 6 kwietnia.  

Link: https://bit.ly/2P3tP6h 

W związku ze zrealizowaną modernizacją techniczną systemu poboru opłat, możliwe jest realizowanie płatności za parkowanie kartą lub gotówką a także za pomocą aplikacji mobilnych: SkyCash, mPay, Pango, moBilet, ePark.

Katowice stawiają na transport zrównoważony czyli przyjazny dla pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji – ale też kierowców – dlatego wprowadzamy udogodnienia dla wszystkich grup. W ubiegłym roku otwarte zostały dwa duże Centra Przesiadkowe w Brynowie i Zawodziu oraz Międzynarodowy Dworzec Autobusowy „Sądowa”, a od 2018 r. kierowcy mają do dyspozycji Park and Ride w Ligocie. Katowice chcą w ten sposób zachęcać osoby przyjeżdżające spoza miasta, do korzystania z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych.

Katowice remontują boiska

Jeszcze w tym miesiącu podpisana zostanie umowa na remont boiska przy ulicy Ścigały w Bogucicach. Planowane prace rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia, mają potrwać pięć miesięcy. Koszt tej inwestycji to 460 tysięcy złotych.

Sport odgrywa dużą rolę w życiu mieszkańców i w coraz większym stopniu determinuje jakość życia w mieście. Zależy nam, by promować zdrowy tryb życia i aktywne spędzanie czasu wśród katowiczan, stwarzać możliwości do oglądania atrakcyjnych wydarzeń sportowych, a także zapewniać optymalne warunki do szkolenia młodzieży – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Od kilku lat sukcesywnie powiększa się sportowa baza Katowic – amatorzy mają coraz więcej miejsc do spędzania wolnego czasu, a zawodowcy – do treningów. W 2020 roku zostały oddane do użytku dwa baseny miejskie oraz hala sportowa IV LO przy ul. Katowickiej. W 2019 r. oddano do użytku halę sportową przy ZSTiO nr 2 przy ul. Mikołowskiej, a kompleksową modernizację przeszło lodowisko Jantor II. Aktualnie trwa budowa nowego basenu miejskiego w Zadolu oraz dużego kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Wkrótce rozpoczną się kolejne sportowe inwestycje.

Remont obiektu w Bogucicach

Boisko było pierwszym tego typu obiektem w Bogucicach. Znajduje się na obszarze pomiędzy ul. Ścigały 17 a ul. Ścigały 9. Powstało przy hotelach robotniczych dla górników KWK „Katowice” oraz uczniów szkoły górniczej, aby mogli aktywnie spędzać czas wolny. Boisko jest nierozłącznym elementem parku Boguckiego. Obiekt od lat służy mieszkańcom dzielnicy, lecz nawierzchnia i towarzysząca jej infrastruktura nie spełniają już standardów bezpieczeństwa. Liczne ubytki i wytarcia nawierzchni oraz defekty i braki w wyposażeniu uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z obiektu.

W ramach zadania planowana jest budowa jednego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej dla wody – z poliuretanu, otoczonego wolną strefą wraz z odwodnieniem terenu z drenażem rozsączającym pod płytą boiska. Wokół boiska o wymiarach 20 × 40 m, zakłada się montaż piłkochwytów. Inwestycja obejmuje również utworzenie  nowych ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki, pojawią się też elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica regulaminowa.

Pomysł modernizacji boiska został zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego przez pana Pawła Łebka. Zadanie w głosowaniu w Bogucicach uzyskało w VI edycji aż 1 604 głosy. Firma ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik wykona to zadanie za 460 tysięcy zł.

Modernizacja boiska „Rapid”

Boisko było jednym z pierwszych miejskich obiektów sportowych, które weszło w XXI wiek. Stało się to za sprawą gruntownego remontu przeprowadzonego w 2006 roku, w trakcie którego obiekt zyskał nowe trybuny, oświetlenie i przede wszystkim sztuczną nawierzchnię. Ta ostatnia była w swoim czasie czymś absolutnie nowatorskim i pozwalała na korzystanie z obiektu praktycznie bez ograniczeń.

–  Przez  wiele  lat  „Rapid”  był  najpopularniejszym boiskiem w mieście. Regularnie korzystało z niego rocznie ponad 70 tys. osób. Sezon najczęściej zaczynał się w lutym i kończył w grudniu, a jupitery każdego dnia gasły dopiero po godzinie 22.00 – mówi Michał Wojaczek, kierownik działu Sportu i  Obsługi  Klienta  MOSiR  Katowice,  zarządcy obiektu. – Tak szaleńcza eksploatacja spowodowała, że w ostatnich latach jakość nawierzchni pozostawiała wiele do życzenia – dodaje.

Środki na wart 4 mln zł remont Katowice pozyskały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 – W ramach remontu dokonamy wymiany nawierzchni, zmodernizujemy piłkochwyty, ale także wykonamy nowoczesną instalację podgrzewania murawy – mówi Romuald Oryńczak, zastępca dyrektora MOSiR Katowice. W lutym rozpoczął się przetarg na roboty budowlane, a prace w terenie ruszą na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Zakończenie planowane jest na przyszły rok. Szacowany koszt to ponad 4 mln zł.

Budowa stadionu przy ul. Asnyka

Coraz bardziej zaawansowane są prace na placu budowy stadionu przy ul. Asnyka, gdzie pierwszą łopatę wbito jesienią. Ta warta 36,8 mln zł inwestycja zostanie ukończona w przyszłym roku. Kompleks będzie składać się ze stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, boiska do baseballu, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i koszykówki, dwóch boisk do siatkówki plażowej i placu treningowego street workout.

 – Chcemy, by katowiczanie mieli coraz więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego inwestujemy w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dawny „Kolejarz” to obiekt sportowy, który pamiętam z własnego dzieciństwa. Dlatego cieszę się, że w 2012 roku udało się za kwotę ponad 2 mln zł przejąć od PKP teren, na którym stoi. Na południu Katowic mamy coraz więcej mieszkańców, którzy teraz będą mogli aktywnie spędzać czas w dzielnicy na nowoczesnym obiekcie. Pozwoli on także rozwijać sport w naszym mieście, bo stanie się bazą dla piłkarzy, lekkoatletów i baseballistów. Katowiczanie zyskają kolejne miejsce do treningu czy też spędzania wolnego czasu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic, który zobowiązał się do realizacji tej inwestycji w ramach „Umowy z mieszkańcami Katowic”.

Powstaną też parkingi i budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z trybunami przy głównym boisku. Znajdzie się tam dwupiętrowy budynek, w którym będzie ponad 20 szatni oraz kilka pomieszczeń technicznych, a nad nim pojawią się trybuny na 228 miejsc. Obok będą boiska do siatkówki plażowej, boisko do baseballu i boisko wielofunkcyjne. Nowy obiekt będzie ogrodzony i oświetlony, a teren zagospodarowany na nowo. Przy boisku stanie elektroniczna tablica wyników. Z kolei przy boisku do baseballu znajdują się dwie trybuny na 35 i 33 miejsca siedzące, natomiast przy boiskach do siatkówki plażowej zaprojektowano widownię na 51 miejsc siedzących. Koncepcja kompleksu sportowego przy ul. Asnyka była konsultowana z mieszkańcami, których uwagi i opinie wpłynęły na kształt finalnego projektu. Na nowym obiekcie będą też trenować piłkarze Rozwoju Katowice.

Katowice sprzątają po zimie

Bieżące naprawy jezdni i chodników, zamiatanie ulic, mycie przystanków i ławek oraz kontrole czystości. W Katowicach trwają prace porządkowe po zimie. Każdego dnia służby miejskie dbają o to, aby przestrzeń publiczna była czysta i przygotowana na nowy sezon.

Każdego roku w Katowicach prowadzone są prace, które mają uporządkować przestrzeń miejską po miesiącach zimowych i są w nie zaangażowane wszystkie miejskie służby. Porządki prowadzone są zarówno w ramach bieżącej działalności oraz doraźnie na prośby katowiczan. Wszystko po to, aby Katowice i przestrzenie dostępne dla mieszkańców były zadbane i zachęcały do korzystania z nich. Usuwanie resztek soli, czyszczenie ulic czy mycie przystanków oraz ławek, to tylko kilka takich przykładów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Sporo pracy po zimie mają drogowcy, którzy dbają o to, aby ulice były czyste i bezpieczne w użytkowaniu. Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi bieżące naprawy dróg i chodników. Każdego dnia dba o to około 60 pracowników, których zadaniem jest usuwanie ubytków w jedniach czy chodnikach oraz czyszczenie ciągów pieszych. Dodatkowo MZUiM wyznaczył 3 zespoły zajmujące się wyłączone myciem znaków drogowych oraz balustrad przy drogach. Zima wpływa nie tylko na czystość oznakowania, ale także jego stan. Dlatego też około 20 pracowników dba również o odświeżenie znaków poziomych, czyli tych namalowanych na jezdniach. Osobne ekipy wysyłane są do mycia przystanków i ławek, ogólnodostępnych poręczy, a także czyszczenia kratek ściekowych.

Kontrole budynków i porządkowanie zieleni

Intensywne prace porządkowe dotyczą również budynków oraz przestrzeni zielonych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na bieżąco dba o czystość terenów i budynków, które mu podlegają. W sumie o porządek dba 148 pracowników oraz 16 osób nadzorujących. Tylko od 2 marca skontrolowanych zostało 246 lokalizacji pod kątem czystości i porządku.

Nasi pracownicy dokonują cotygodniowych przeglądów wszystkich 11 placów zabaw, które są w naszym zarządzaniu, pod kątem ich stanu technicznego oraz czystości. Dodatkowo prowadzimy także przeglądy elementów małej architektury, jak ławki czy altany śmietnikowe. Z kolei pracownicy działu eksploatacji, w tym specjalista do spraw zieleni, kontrolują stan roślinności i dokonują przeglądu stanu fitosanitarnego drzew, które znajdują się przy naszych obiektach lub na ich terenie – mówi Marcin Gawlik, dyrektor katowickiego KZGM.

Tylko w dniach od 2 do 12 marca przeprowadzona została gruntowna kontrola 10 zrewitalizowanych terenów oraz zieleni. Tam, gdzie było to konieczne, wydane zostały zalecenia prac pielęgnacyjnych.

Intensywne prace na terenach zielonych prowadzi Zakład Zieleni Miejskiej. Obecnie trwa sprzątanie ok. 170 hektarów pasów drogowych, a prace prowadzą 4 firmy wyłonione w ramach przetargu. Z kolei w ramach prac własnych ZZM dodatkowo sprząta 100 hektarów terenów miejskich. Rozpoczęły się już prace mające na celu wiosenne porządki na terenie miejskich parków. Pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej prowadzą prace pielęgnacyjne oraz pozimowe przycinki krzewów, aby wiosną mogły one rozkwitnąć w pełnej formie. Trwają także przygotowania do planowanych na wiosnę nasadzeń drzew, krzewów oraz kwiatów.

Czyszczenie ulic i innych nawierzchni

Powoli dobiega końca „Akcja zima”, prowadzona każdego roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Działania są umownie prowadzone do 31 marca, jednak pozimowe doczyszczanie ulic, placów i parkingów powinno się zakończyć do 15 kwietnia. Wszystko uzależnione jest od warunków atmosferycznych, a do prac związanych z doczyszczaniem po zimie wymagane są dodatnie temperatury dobowe. Takich dni było już kilkanaście i prowadzone było wtedy mechaniczne oczyszczanie ulic dostępnym sprzętem zamiatającym. W chwili obecnej spółka dysponujemy łącznie 14 zamiatarkami. Od początku akcji zima zebrano ok. 800 ton zmiotek – czyli opadów i śmieci, które zalegały na ulicach. Zakład Oczyszczania katowickiego MPGK jest w bieżącej gotowości, utrzymując łącznie 25 pojazdów zimowych w razie nagłych opadów śniegu.

W lutym i pierwszych tygodniach marca oczyściliśmy w całości Śródmieście miasta, katowicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, drogi krajowe, główne drogi w poszczególnych dzielnicach, Centra Przesiadkowe, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej i rozpoczęliśmy mycie elementów małej architektury. W sprzyjających warunkach będziemy intensywnie kontynuować zimowe doczyszczanie, uruchamiając docelowo większą ilość sprzętu, z brygadą  sprzątającą, dostępne do oczyszczenia parkingi oraz rozpoczniemy mycie nawierzchni w ścisłym centrum Katowic – mówi Czesław Kopiec, kierownik Zakładu Oczyszczania MPGK Katowice.

Sopra Steria Polska zatrudni ponad 300 nowych pracowników w Katowicach

Sopra Steria, europejski lider w dziedzinie konsultingu, usług cyfrowych oraz tworzenia oprogramowania rozpoczęła realizację ambitnych planów rozwojowych – w przeciągu najbliższych miesięcy planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie specjalistów z kompetencjami w zakresie technologii chmurowych, systemów operacyjnych, baz danych oraz wsparcia aplikacji. Firma poszukuje także specjalistów Java, .Net i Service Now.

Sopra Steria była jednym z pierwszych dużych zagranicznych inwestorów z sektora usług biznesowych, który zdecydował się na otwarcie swojego centrum w Katowicach. Wybór Katowic z pewnością był wynikiem szczegółowych analiz rynku pracy,  jakości uczelni wyższych, czy dostępnej infrastruktury komunikacyjnej. Cieszy fakt, iż firma kontynuuje rozwój w kierunku zaawansowanych informatycznie usług. To działanie jest potwierdzeniem silnego potencjału inwestycyjnego Katowic i zarazem szansą dla mieszkańców na rozwój zawodowy w nowych obszarach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W planach jest również realizacja projektów w obszarach Data Science, automatyzacji oraz bezpieczeństwa w sieci.

Grupa Sopra Steria działa w ponad 25 krajach na świecie, a Polska jest wśród nich jedną z najbardziej strategicznych lokalizacji. Powstały w 2007 roku polski oddział firmy zatrudnia obecnie ponad 1000 osób. Na przestrzeni ostatnich 13 lat, działalność firmy okazała się prawdziwym sukcesem. Pozwoliło to na ugruntowanie silnej pozycji w branży dostarczania usług informatycznych, co zostało docenione przez wielu zagranicznych klientów.

Pracownicy katowickiego oddziału Sopra Steria realizują zadania związane z oprogramowaniem i infrastrukturą IT głównie w językach angielskim, francuskim i niemieckim, ale też hiszpańskim, włoskim i portugalskim. To właśnie kompetencje i skuteczność zespołu stanowią o mocnych stronach polskiego oddziału firmy, który w swoich założeniach podkreśla otwartość wobec różnych kultur, środowisk i doświadczeń zawodowych.

– W Sopra Steria Polska trwa właśnie rekrutacja. Aktualnie rozwijamy oraz przejmujemy kolejne projekty kompleksowo obsługujące infrastrukturę firm z branży bankowej, logistycznej, telekomunikacyjnej, medycznej oraz sektora publicznego (instytucje Unii Europejskiej). Co więcej, od lat nieustannie zatrudniamy, szkolimy oraz towarzyszymy w rozwoju kariery wszystkim, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z IT i to również się nie zmieni – mówi Marzena Rybicka-Szudera, GDC Poland Director.

Sopra Steria Polska wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji, wprowadzając na stałe elastyczny tryb pracy hybrydowej, ze sporą przewagą pracy zdalnej. Biuro w Katowicach zostanie przeorganizowane tak, aby stało się miejscem do kreatywnej współpracy, przyjazną przestrzenią przeznaczoną zarówno do pracy indywidualnej, jak i spotkań w zespołach.

Spodek na sprzedaż!

Stało się! Po 50-ciu latach od otwarcia kultowy symbol Katowic trafia pod młotek. Podobnie, jak wiele innych miejsc, które są kojarzone ze stolicą Metropolii, najpopularniejsza hala widowisko-sportowa może trafić do… każdego! A wszystko to za sprawą kultowej gry MONOPOLY, która wkrótce doczeka się katowickiej edycji!

Katowice to miasto wielkich wydarzeń,  a wiele z nich odbywało się w Spodku. To właśnie tutaj rozegrane zostały mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn w 2014 roku, odbyły się setki koncertów światowej sławy zespołów czy Szczyt Klimatyczny ONZ COP 24. W 2022 roku będziemy gospodarzem 11. Edycji Światowego Forum Miejskiego, które również odbędzie się w Spodku. Katowice zmieniają się na naszych oczach, w mieście zachodzą liczne przemiany, a wielu przestrzeniom kojarzonym z przemysłem, nadawane są nowe funkcje, jak np. Strefa Kultury na terenie dawnej kopalni. Dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie Katowice są kolejnym polskim miastem, które dołącza do projektu Monopoly – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

MONOPOLY to marka legendarna, bestseller wśród planszówek bijący rekordy popularności już od ponad 80-ciu lat. To kultowa i jedna z najbardziej popularnych rozgrywek na wszystkich kontynentach, sprzedana w liczbie ponad 500 milionów egzemplarzy. Grają w nią ludzie na całym świecie – od Sydney przez Tokio, Moskwę, Paryż, Buenos Aires czy Nowy Jork. Teraz swoje MONOPOLY będą miały także Katowice.

To pierwszy tego typu produkt, upamiętniający symbol Katowic – mówi Jan Jaźwiński z firmy Winning Moves, wydawcy MONOPOLY w naszym kraju – Choć trudno w to uwierzyć w ciągu 50-ciu lat ta kultowa budowla nie doczekała się swojej puzzlowej wersji. Teraz fani niezwykłej konstrukcji będą mogli nie tylko kupić ją podczas rozgrywki, ale także ułożyć ją z 1000 elementów. To pierwszy taki projekt w Polsce oraz jeden z pierwszych na świecie – podkreśla Jaźwiński.

Premiera katowickiej edycji powinna też zwrócić uwagę tutejszych uczniów. Pod koniec marca ruszy bowiem konkurs dla szkół, którego zwycięzcy… znajdą pole swojej placówki na planszy MONOPOLY! Zadaniem konkursowym będzie nagranie filmu pokazującego radość z pojawienia się w mieście Pana Monopoly.

Liczymy, że młodzi mieszkańcy Katowic zaprezentują swoją kreatywność i entuzjazm towarzyszące pojawieniu się gry dedykowanej ich miastu – wyjaśnia Jaźwiński – Mamy nadzieję, że wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta obejrzymy pomysłowe filmiki i nagrania i pod koniec kwietnia ogłosimy zwycięzców, którzy już jesienią 2021 roku będą mogli symbolicznie kupić swoją szkołę w trakcie emocjonującej rozgrywki – dodaje.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostaną rozesłane do szkół w specjalnym piśmie.

Informacje dotyczące MONOPOLY Katowice od 17 marca będzie można śledzić na fanpage’u edycji, pod adresem https://www.facebook.com/monopolykatowice

Rozpoczyna się projektowanie parkingu w Strefie Kultury

Katowickie TBS podpisało umowę na wykonanie projektu parkingu w Strefie Kultury. Projektującym będzie konsorcjum pracowni ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej Szurkowski, autorzy zwycięskiej koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym.

 Budowa parkingu w tym miejscu oznaczała podjęcie dużego wyzwania. Mówimy o zupełnie nowym obiekcie, który powstać ma w świetnie zaprojektowanej przestrzeni Strefy Kultury. Znajdują się tam budynki będące już ikonami miasta, dlatego postanowiliśmy, że skorzystamy z formuły konkursu. Wiedza i kompetencje doświadczonych architektów i projektantów były dla nas kluczowe. Ten obiekt ma wkomponować się w Strefę Kultury i stać się jej integralną częścią. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Decyzja o budowie parkingu to efekt ogromnej popularności Strefy Kultury, która przerosła założenia projektujących. W czasie normalnego funkcjonowania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowego Centrum Kongresowego zdarzają się niewłaściwe zachowania kierowców, jak rozjeżdżanie zieleni, czy zajmowanie wszelkich dostępnych miejsc postojowych na okolicznych osiedlach. Jednocześnie sami katowiczanie przyjeżdżając na duże wydarzenia nie zawsze mogą zaparkować. Pomimo coraz większej świadomości ekologicznej, budowy Centrów Przesiadkowych, a także rozbudowanej siatki połączeń komunikacji publicznej, istnieje grupa osób, która nie zrezygnuje z samochodów. Strefa Kultury jest także otoczona przez budynki usługowe i biurowe, które są generatorami ruchu samochodowego i parking w przyszłości może stanowić zabezpieczenie dla tego ruchu. 

– Jesteśmy zdeterminowani, by jak najszybciej rozpocząć budowę, jednak z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego wielkie znaczenie dla wizytówki miasta, jaką jest Strefa Kultury, na pierwszym miejscu stawiamy przygotowanie dobrego projektu i zabezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia – mówi Janusz Olesiński prezes KTBS. 

KTBS przewiduje, że koszt inwestycji wyniesie około 70 mln zł. Budynek będzie zajmował przestrzeń obecnego parkingu otwartego i będzie zawierał około 1300 miejsc postojowych. Przyjęty harmonogram zakłada uzyskanie warunków zabudowy w listopadzie 2021, a pozwolenie na budowę w marcu 2022. Terminy z uwagi na warunki pandemii mogą ulec zmianie.

Konkurs na parking

Koncepcja parkingu w Strefie Kultury została wybrana w dwuetapowym konkursie. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 159 uczestników. W I etapie (opracowania studialne) wpłynęło 70 prac, z czego do II etapu (prace konkursowe) zakwalifikowano  5 prac.  Jury nagrodziło wszystkie 5 prac – przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia. I nagroda w konkursie to 25 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zwycięzcą konkursu zostało konsorcjum pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego oraz SKI Studio Błażeja Szurkowskiego, którzy w opinii sądu konkursowego najlepiej spełnili cele konkursu.