Budżet Katowic na 2021 rok w pigułce

Rada Miasta Katowice większością głosów przyjęła dziś budżet na kolejny rok. Mieszkańcy o planach finansowych mogą dowiedzieć się z dokumentu: „Budżet w pigułce”. To uproszczona informacja o finansach, przygotowana przez służby finansowe w atrakcyjnej formie, a dostępna jest na stronie www.katowice.eu. Za pomocą czytelnych wykresów 3D dowiemy się, z jakich źródeł miasto pozyska dochody, a także, na jakie cele te środki przeznaczy.

W 2021 roku Katowice przewidują wpływy do budżetu wysokości ponad 2,3 mld zł, a łączne wydatki planowane są na poziomie ponad 2,6 mld zł. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i Zielonego Budżetu.

Za nami 2020 rok, który okazał się wielkim wyzwaniem, zarówno pod kątem walki z samym koronawirusem, jak i jego ekonomicznymi i społecznymi skutkami. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej prowadzonej w ostatnich latach Katowice szybko zareagowały na trudną sytuację, ponosząc niespodziewane, wielomilionowe wydatki. Wdrożono pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, ludzi świata kultury i podmiotów NGO. Miasto wspierało szpitale i pracowników służby zdrowia, zakupiło nowoczesną maszynę do badania próbek pod kątem koronawirusa, a po Katowicach jeździły trzy wymazobusy, by szybciej testować mieszkańców. Podjęliśmy także szereg działań ukierunkowanych na rzecz osób, którym pomoc była najbardziej potrzebna – tj. seniorom, osobom chorym i wykluczonym. Dobra polityka finansowa pozwoli wiele inwestycji kontynuować, a poziom rozwoju miasta utrzymać na podobnym poziomie. Szczegóły o tym, jak będzie wyglądał budżet Katowic w przyszłym roku, zaprezentowano ponownie w przystępnej formule „Budżetu w pigułce”.  Dowiemy się z niego ile środków budżetu pochłaniają poszczególne zadania realizowane przez miasto.

Budżet miasta składa się z bardzo wielu elementów. Dlatego zachęcam do lektury „Budżetu w pigułce”. Przystępna formuła dokumentu, w którym znajdziemy kolorowe wykresy 3D sprawia, że każdy może dowiedzieć się jak wyglądają plany finansowe miasta na rok 2021. Przykładowo z dokumentu dowiemy się, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym roku 681 mln zł oraz dodatkowo 51 mln zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. Na pomoc i politykę społeczną, w tym programy wspierające rodziny, seniorów i osoby niepełnosprawne przeznaczymy 560 mln zł. Miasto dopłaci również do funkcjonowania komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej) – na ten cel wniesiemy składkę do Metropolii w wysokości 118 mln zł. W budżecie zabezpieczyliśmy także ponad 204 mln na inwestycje drogowe, w tym budowę nowej infrastruktury, czy remonty istniejącej. Na oczyszczanie i oświetlenie miasta wydamy 37 mln zł, 43 mln zł na remonty obiektów miejskich, a na kulturę i sport 223 mln zł – mówi prezydent Marcin Krupa.

W „Budżecie w pigułce” znajdziemy informacje, jak kształtują się wydatki na poszczególne obszary, ale i dzielnice. Strukturę budżetu tworzą obszary takie jak: edukacja; transport i usługi; kultura i sport; administracja publiczna; gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa; pomoc społeczna, prawna, wsparcie rodziny i osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne; obsługa długu publicznego. W dokumencie oczywiście znajdziemy także informacje w zakresie dochodów miasta, które wynikają między innymi z dotacji, subwencji, a także podatków. Mamy także informacje o wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie miasta w Polsce, w 2021 roku Katowice będą kontynuować realizację dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, ale też do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzania gospodarki. W przyszłym roku będzie kontynuowana rozbudowa dróg krajowych 81 i 86 w Giszowcu, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Basenu Zadole. Ponadto planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją parków oraz stawu Starganiec, a także stadionu miejskiego. Jest to możliwe dzięki dobrze prowadzonej polityce finansowej miasta. W ostatnich dniach analitycy uwzględnili pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu podatku PIT i podwyżek nauczycieli. Uwzględniając te okoliczności, autorzy Fitch Ratingu ponownie określili Samodzielny Profil Kredytowy Miasta na poziomie „A-”; Perspektywa Stabilna, co oznacza, że kolejny rok z rzędu utrzymany jest na tym samym poziomie.

– Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, a to niezwykle istotne dla miasta, szczególnie w okresie pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast. Pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej –  to w konsekwencji pozwala nam rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce przekłada się to na coraz wyższy standard życia mieszkańców i wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy i rozwijania swojego biznesu. Mając na względzie stały rozwój miasta musimy dbać i zabiegać o utrzymanie wysokiej oceny ratingowej, bo to daje nam realne możliwości, by realizować te założenia – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.