Ponad 2 mln złotych na zielone inwestycje w Katowicach

Zielone przystanki, wiaty i ławki czy ogród sensoryczny. Katowice otrzymają ponad 2,1 mln zł z  projektu UPSURGE realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON 2020. Głównym założeniem jest wypracowanie w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i rozwoju regeneracyjnego.

Katowice są liderem walki o czyste powietrze w naszym regionie. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zazielenianie naszego miasta, min. poprzez możliwość partycypacji mieszkańców i tzw. „zielony budżet”, sadzenie łąk, czy projekt wCOPdrzewo. Dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE możliwa będzie realizacja kolejnych zielonych projektów, m.in. zielonych przystanków i ogrodu sensorycznego w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie wpłyną na polepszenie jakości powietrza w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podstawowym celem projektu UPSURGE (City-centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development) jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Projekt ma pomóc w stworzeniu nowatorskiego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Chodzi o pokazanie niewykorzystanego potencjału rozwiązań opartych na naturze. W ramach projektu w południowych dzielnicach powstanie zielona ławka, a przy ul. Tyskiej zaadaptowany zostanie teren, gdzie w ubiegłym roku powstał zbiornik retencyjny. Na Osiedlu Witosa realizowany będzie ogród sensoryczny. Zielone przystanki będą realizowane natomiast przy ul. Warszawskiej i ul. Chorzowskiej.

W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie a liderem projektu jest słoweńska firma E-ZAVOD, ZAVOD ZA PROJEKTNO SVETOVANJE, RAZISKOVANJE IN RAZVOJ CELOVITIH RESIT. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024. Katowice w ramach projektu otrzymają 502,3 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln złotych.  Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic. Wybrane miejsca zostaną wyposażone w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres.

– Po raz kolejny miasto Katowice, poprzez udział w projekcie międzynarodowym, będzie miało możliwość sfinansowania pilotażowych działań, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy związanej z wyzwaniami współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Zacieśnione relacje pomiędzy partnerami pozwolą na długofalową kooperację w kolejnej perspektywie i otworzą nowe horyzonty współpracy w środowisku międzynarodowym – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach – Nature Based Solutions (NBS), zlokalizowanych na obszarze publicznym, oparta na wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych (roślin spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe) oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej. Realizacja ta pozwoli na badaniu m.in. reakcji roślin (ilość wytwarzanego tlenu, produkowanej biomasy – związane go CO2) na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.). Rośliny te będą wykorzystane jako wskaźnik jakości życia w przestrzeniach miejskich. Realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, także w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w poszczególnych lokalizacjach.

Lokalizacje punktów zagospodarowania zielenią opartych na NBS w mieście Katowice:

  • Zielona wiata / zielona ławka. Teren wokół przystanku autobusowego przy ulicy Jankego

Rozszczelnienie nawierzchni, wykonanie nowej ekologicznej, bazującej na NBS zielonej wiaty przystankowej ustawionej w pobliżu tradycyjnego przystanku, wraz z punktem pomiarowym z czujnikami mierzącymi wilgotność, retencję, temperaturę. Czujniki pomiarowe będą zainstalowane zarówno w istniejącej wiacie przystankowej, jak i w nowowybudowanym „zielonym” przystanku, co da możliwość analizy porównawczej danych. Miejsce wybrano z uwagi na duże natężenie ruchu ogólnomiejskiego, wyspę ciepła oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową – osiedla.

  • Zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi wraz z elementami edukacji. Teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Tyskiej

Miasto Katowice utworzyło podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności 1540 m3, (w ramach zadania „Uporządkowanie wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach”), zlokalizowane przy ulicy Tyskiej.

W ramach zadania zakłada się utworzenie zagospodarowanego terenu zieleni wraz z roślinnością kserotermiczną zlokalizowaną nad zabudowanymi zbiornikami. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • Zielony przystanek – teren przy ul. Chorzowskiej, obok wejścia głównego do Parku Śląskiego

Teren zabrukowany, położony przy ul. Chorzowskiej –  jednej z najbardziej ruchliwych w Katowicach, w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz osiedla Tysiąclecia – wysoka zabudowa mieszkaniowa. Dawniej obszar ten był wykorzystywany jako parking i miejsce przesiadkowe (tramwaj / autobus). W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie nawierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanków. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • Zielony przystanek przy ulicy Warszawskiej, na wysokości kościoła Katedrze Ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach

Przystanek autobusowy zlokalizowany jest na ul. Warszawskiej, przy Katedrze Ewangelickiej. W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie powierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanku. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • „Ogród sensoryczny” – teren przed szpitalem w dzielnicy Ochojec, zielony przystanek

Teren położony przy wejściu do szpitala przy ul. Ziołowej, o dużym natężeniu ruchu. Całość położona w dzielnicy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie ogrodu sensorycznego, obniżającego stres pacjentów. Na tym terenie planujemy także rozszerzenie strefy zieleni o obszar przystanków autobusowych. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Julia i Franciszek – to najczęściej nadawane imiona w 2020 roku w Katowicach.

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Katowicki magistrat przygotował podsumowanie najpopularniejszych imion. Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, Julia po raz pierwszy jest w mieście najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek. Wśród chłopców najwięcej urodziło się Franciszków.

Mijający rok zdominował koronawirus, na szczęście żaden z rodziców w Katowicach nie chciał nazwać swojego dziecka Pandemia, Sars, Covid, czy Kwarantanna choć w innych częściach Polski podobno takie pomysły się pojawiały. Ten rok w naszym mieście należał zdecydowanie do Julii i Franciszka – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

W 2020 roku (stan na 28 grudnia 2020 roku) Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach zarejestrował rekordową ilość noworodków 6810, czyli o 650 więcej niż rok wcześniej. Urodziło się: 3375 dziewcząt i 3435 chłopców. Jest to największa ilość urodzeń w historii Katowic, jednak wpływ na to ma fakt zamknięcia wielu okolicznych szpitali z uwagi na pandemię.

Wśród imion żeńskich liderką po raz pierwszy została Julia, która została nadana 146 razy, o pięć oczek więcej od Hanny, która była liderką w 2017 i 2019 roku. Zuzanna – liderka z 2018 roku zajęła 7 pozycję i musiała uznać jeszcze wyższość trzech innych, pięknych imion. Do pierwszej 10–tki najpopularniejszych imion w Katowicach awansowała po raz pierwszy Laura – podsumowuje dziewczęce imiona Mirosław Kańtor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach. Dla chłopców najpopularniejsze było imię Franciszek. – W latach ‘70, ‘80, ‘90 pojawiało się raz, dwa razy na rok. Dwadzieścia lat temu czworo rodziców wybrało je dla swego dziecka. W tym roku aż 167 razy. O drugie miejsce zażarcie walczył Jakub z Janem, który w zeszłym roku był numerem jeden – dodaje kierownik Kańtor podsumowując męskie imiona.

Najpopularniejszy w Polsce  Antoni zajmuje w Katowicach tę samą – co rok temu – 4 pozycję. Do pierwszej dziesiątki po raz pierwszy awansował Mikołaj wybrany przez 116 rodziców. Ciekawa jest rosnąca popularność imienia Bruno, nadanego aż 36 razy, podczas gdy wcześniej było ono nadawane bardzo sporadycznie. Podobnie rzecz ma się z imieniem Bianka. Pojedyncze imiona nietypowe w 2020 roku to: Aurora, Mila, Flora, Megan, Taras, Dylan, Al. Natomiast kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  odmówił  nadania dziecku „imienia” Sosnowiec dla chłopca oraz Toshiba dla dziewczynki.

Lista najpopularniejszych imion nadanych w Katowicach w 2020 roku wygląda następująco:

1. Franciszek, 2. Jakub, 3. Jan, 4. Antoni, 5. Mikołaj, 6. Aleksander, 7. Szymon, 8.Filip, 9. Leon, 10. Wojciech

1. Julia, 2.Hanna, 3.Zofia, 4. Maja, 5. Emilia, 6. Alicja, 7. Zuzanna, 8. Lena, 9. Oliwia, 10. Laura

Centrum Przesiadkowe Sądowa z nowymi przewoźnikami

Od stycznia z Międzynarodowego Dworca Autobusowego w Katowicach przy ul. Sądowej pojedziemy z 26 przewoźnikami, m.in. do Austrii, Niemiec, Holandii,  Czech i na Ukrainę. Ich liczba będzie rosła, bo podpisane uzgodnienia ma już ponad 20 kolejnych przewoźników.

Centrum Przesiadkowe Sądowa, w którym obsługę pasażerów rozpoczęto we wrześniu, pełni także rolę Międzynarodowego Dworca Autobusowego. Miasto od dłuższego czasu prowadziło szereg uzgodnień w zakresie przeniesienia się przewoźników z dotychczasowego, prywatnego i zaniedbanego dworca przy ul. Piotra Skargi na nowoczesny obiekt miejski.

Tysiące mieszkańców Katowic wybiera transport autobusowy przy podróżach po całej Polsce i Europie. Z drugiej strony co roku do Katowic przyjeżdżają setki tysięcy gości. Jako stolica dwumilionowej metropolii musimy zapewniać wszystkim podróżnym komfort i właśnie w tym celu powstało Centrum Przesiadkowe „Sądowa”. Niestety pandemia znacząco ograniczyła liczbę przejazdów osób pracujących, uczących się czy też turystów. Dlatego, co dziś jest dla prawie wszystkich oczywiste, okres rozruchowy CP „Sądowa” trwa dłużej niż zakładaliśmy jeszcze rok temu. Jednak pomimo tych przeszkód atrakcyjna oferta jaką zapewniamy przewoźnikom oraz doskonałe warunki dla podróżnych sprawiają, że kolejne firmy przenoszą się na nasz dworzec ze starego dworca przy ul. Skargi. Od stycznia już 26 przewoźników będzie świadczyć usługi transportowe, a kolejnych 20 ma już podpisane niezbędne uzgodnienia. To wszystko pokazuje, że plotki dotyczące rzekomej budowy nowego, prywatnego dworca autobusowego, które były rozpowszechniane przez jeden z lokalnych portali, były tylko wymysłem kilku osób, które chciały nieuczciwie walczyć o przewoźników i klientów – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Od stycznia z Centrum Przesiadkowego Sądowa będą korzystać przewoźnicy oferujący kursy międzynarodowe, m.in. do Austrii, Niemiec, Holandii, Czech i na Ukrainę, przy czym z uwagi na obostrzenia epidemiczne część tych kursów jest ograniczona. – Umowy na kursy zagraniczne są już podpisane, a przewoźnicy wznawiając swoje kursy po zniesieniu obostrzeń będą je realizować z ul. Sądowej. W styczniu z ul. Sądowej pasażerowie będą odjeżdżać do miast takich jak: Kraków, Wrocław, Szczecin, Busko Zdrój, Kielce, Zamość, Olkusz, Opole, Sanok. Dla sprawniejszej obsługi podróżnych pomiędzy CP „Sądowa” a dworcem PKP kursują bezpłatne połączenia autobusowe – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu Urzędu Miasta Katowice.

Przypomnijmy, że w skład Centrum Przesiadkowego Sądowa wchodzi budynek obsługi pasażerskiej, zespół zadaszonych peronów autobusowych, zadaszony parking rowerowy, zadaszone przystanki komunikacji miejskiej oraz otwarty parking samochodowy dla 55 samochodów. Budynek oprócz obsługi podróżnych pełni funkcję handlowo-usługową – swoje miejsce znalazł tutaj kiosk oraz bistro, które z uwagi na obostrzenia epidemiczne jest obecnie nieczynne, natomiast po ich zniesieniu najemca jest gotowy do jego ponownego uruchomienia. Ponadto w budynku znajduje się punkt kasowy, przechowalnia bagażu oraz zaplecze dla podróżnych i kierowców (toalety, poczekalnie). Centrum Przesiadkowe Sądowa to inwestycja o wartości 66 mln zł, z czego 43 mln zł pochodziły z dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lista przewoźników z podpisaną umową na korzystanie z CP Sądowa:

Data obowiązywania od ……..PrzewoźnikRelacje linii
01.10.2020UniBus Sp. z o.o., KrakówKraków-Katowice-Gliwice; Katowice-Kraków;
01.10.2020INTER Sp. z o.o., Strzelce OpolskieKatowice-Ustrzyki Górne; Kraków-Łeba; Kraków-Mielno; Poznań-Przemyśl; Rybnik-Katowice; Szczecin-Zakopana; Katowice-Kraków
01.10.2020Karol Drabas, ŻoryJastrzębie-Zdrój – Katowice
01.10.2020Piotr Drabas, ŻoryJastrzębie-Zdrój – Katowice
01.10.2020M CHOICE Marcin MazurkowskiKatowice-Zator
01.10.2020Marcin Drabas, ŻoryJastrzębie-Zdrój – Katowice
07.10.2020RAVEN-X Olaf Pietrekprzewozy nieregularne
10.10.2020AGAT Andrzej BartoszekŚwiebodzin – Zaporoże; Praga – Turka; Wrocław – Czerniowce; Praga – Lwów; Praga – Kijów; Zielona Góra – Czerniowce; Poznań – Charków; Praga – Chmielnik; Wrocław – Winnica
10.10.2020TravelPl Sp. z o.o. SanokPolańczyk – Bytom – Polańczyk
01.11.2020Sandra BP Sp. z o.o. Czechowice-DziedziceMedyka – Katowice – Wrocław – Stuttgart
23.11.2020Lux_Reisen Sp. z o.o. ŁódźSzczecin-Chersoń
27.11.2020Bomatur Sp.j. Czechowice-Dziedziceprzewozy nieregularne
8.12.2020NeoBus Polska Sp. z o.o. NiebylecUstrzyki Dolne – Wrocław
01.01.2021Flixbus Polska Sp. z o.o. Warszawa1.Kraków-Wiedeń; 2.Wrocław-Medyka; 3.Kraków-Praga-Monachium; 4.Rzeszów-Berlin; 5.Kraków-Wrocław; 6.Wrocław-Kraków-Przemyśl-Medyka: 7.Wrocław-Kraków-Rzeszów; 8.Kraków-Wrocław-Berlin; 9.Medyka-Berlin-Bremen; 10.Amsterdam-Medyka; 11.Warszawa-Częstochowa-Katowice: 12.Cieszyn-Katowice-Kraków:
1.01.2021Sindbad Sp. z o.o., OpoleSanok-Katowice-Opole-Świecko
1.01.2021D-tka Sp.j. SosnowiecKatowice – Dąbrowa Górnicza
1.01.2021Forsage Auto Sp. z o.o., WarszawaPiotrków Trybunalski – Kijów
1.01.2021Sułtan Travel Sp. z o.o., KrakówCzęstochowa – Czerniowce
1.01.2021Mat-Bus, PińczówBusko-Zdrój – Katowice – Chmielnik
1.01.2021PM Woś Grzegorz, Tomaszów LubelskiZamość – Katowice
1.01.2021Lux-Reisen Bis Sp. z o.o. ŁódźSzczecin – Kijów
2.01.2021Marek Kika, OlkuszKatowice-Sosnowiec-Olkusz
2.01.2021Łach Łukasz, Dąbrowa GórniczaKatowice – Busko-Zdrój; Katowice – Kielce; Katowice – Kudowa-Zdrój; Katowice – Szczawnica
2.01.2021Łach Marek, Dąbrowa GórniczaKatowice – Kazimierza Wielka
4.01.2021DARJAN,Kurcbat DariuszStąporków-Katowice
10.01.2021Agat Transport Sp. z o.o., MikulinSzepietówka – Gliwice

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy stadionu miejskiego w Katowicach

Kompleks sportowy z obiektem piłkarskim, halą do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz treningowymi boiskami piłkarskimi będzie największą inwestycją sportową realizowaną w Katowicach. Proces inwestycyjny osiągnął kolejny kamień milowy. Dzisiaj opublikowano przetarg na wykonawcę prac budowlanych, który „pierwszą łopatę” powinien wbić jeszcze w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że kompleks sportowy będzie realizowany w pobliżu autostrady A4 – w obszarze zbiegu ul. Upadowej, Załęskiej Hałdy i Bocheńskiego, którego dodatkowym atutem jest możliwość rewitalizacji kolejnego obszaru miasta. W tym roku miasto Katowice w wyniku przetargu zakupiło działkę za kwotę 302 tys. zł, a także złożono wnioski o pozwolenie na budowę, a także zakończono ważny proces projektowania inwestycji. Za projekt kompleksu sportowego odpowiada firma RS Architekci. W skład kompleksu wejdą m.in. stadion piłkarski z 14893 krzesełkami oraz hala do siatkówki mogąca jednorazowo gościć 2792 widzów. – Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej „Młoda GieKSa” – oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję, że stworzymy także dwa pełnowymiarowe boiska treningowe. Takie rozwiązanie będzie także korzystne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic Katowic, korzystających z obiektów dzielnicowych. Obecnie dzielą się obiektami z klubami sportowymi. Chcemy, żeby w dzielnicach było więcej czasu na rozgrywki amatorów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Budujemy wielką, wielosekcyjną GieKSę. Dlatego swoje miejsce w kompleksie ma również hala dla siatkarzy, którzy Katowice reprezentują w Plus Lidze. Wiem, że środowisko sportowe czekało na informację, że przetarg na wybór wykonawcy kompleksu sportowego w Katowicach jest ogłoszony – mówi Marcin Krupa. Przypomnijmy, że w barwach klubu GKS grają piłkarze, piłkarki, siatkarze, hokeiści, szachiści, a także dzieci i młodzież. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia.

Kompleks sportowy będzie realizowany etapami. Ogłoszony przetarg dotyczy 1 etapu. – W pierwszej kolejności realizowany będzie etap I inwestycji obejmujący budowę obiektu sportowego stadionu miejskiego, w skład którego wchodzi stadion piłkarski (wymiary boiska: 105m x 68m), hala sportowa, dwa boiska treningowe, droga dojazdowa oraz parkingi. Natomiast w II etapie inwestycji będą realizowane roboty budowlane obejmujące budowę kolejnych 4 boisk treningowych, pola treningowego dla bramkarzy, drogi oraz dodatkowych miejsc parkingowych. Etapowa realizacji inwestycji pozwoli nam zachować wszystkie zaplanowane funkcje obiektu. Obecnie ogłosiliśmy przetarg, który pozwoli nam wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Prace w terenie powinniśmy rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku, a zakończą się po 36 miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta. W ramach ogłoszonego przetargu firmy budowlane mogą składać oferty do 11.03.2021 roku. Z uwagi  na zakres inwestycji wyłonienie wykonawcy może potrwać do kilku miesięcy. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację I etapu inwestycji. Drugi etap ma gotowy projekt, natomiast będzie realizowany po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zakłada, że pierwszy etap inwestycji to wartość prawie 230 mln zł, natomiast drugi – 42,5 mln zł. Ostateczną wartość oczywiście poznamy po zakończeniu prac budowlanych i rozliczeniu inwestycji. Finansowanie kompleksu sportowego będzie pochodziło z budżetu miasta oraz obligacji, która jest aktualnie optymalną formą pozyskania środków. Ten sposób finansowania został uchwalony większością głosów Rady Miasta Katowice –  21 radnych było za, 3 przeciw, a 4 wstrzymało się. Jest to narzędzie często wykorzystywane przez duże miasta. Warto podkreślić, że przy aktualnych, rekordowo niskich stopach procentowych – emisja obligacji jest wyjątkowo opłacalnym narzędziem pozyskania środków na inwestycje. Emisja obligacji nie wymaga stosowania trybu zamówień publicznych – tym samym może służyć finansowaniu  różnych zadań – także wcześniej nie wskazanych. Obecnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej środki z emisji przeznacza na finansowanie budowy Stadionu Miejskiego odpowiednio w latach: 2021 – 15 mln, 2022 – 66 mln,  2023 – 69 mln. Pozostałe środki na realizację inwestycji będą środkami własnymi.

Katowice ogłosiły przetarg na dokumentację budowlano-wykonawczą rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów

Połączenie wodne między Stawami Morawa i Borki, nowa stanica żeglarska, drogi rowerowe, kąpieliska wraz zapleczem, 500-metrowa promenada czy kręgi grillowe i łąka kwietna. Warta około 50 milionów złotych rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów to największy, kompleksowy zielony projekt realizowany w Katowicach w ostatnich latach. Miasto ogłosiło przetarg na dokumentację budowlano-wykonawczą tej inwestycji.  

Dolina 5 Stawów jest mocno zaniedbana, a przecież ma olbrzymi potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. Dlatego w nowej umowie z mieszkańcami  zobowiązałem się, że wykonamy kompleksową rewitalizację tego miejsca – mówi prezydent Marcin Krupa. – Mieszkańcy uznali, że obszar Doliny Pięciu Stawów wymaga konkretnej interwencji, wysprzątania, uporządkowania, stworzenia dróg rowerowych, miejsc parkingowych. Zdecydowana większość katowiczan uznała, że stawy powinny mieć funkcję wypoczynkową, rekreacyjno-sportową i ekologiczną. Całkowicie zgadzam się z tymi postulatami i cieszę się, że wykonaliśmy kolejny krok na drodze do ich realizacji. Ogłoszony przetarg pozwoli nam wyłonić projektanta tej ważnej rewitalizacji już w przyszłym roku, a z pierwszych zrewitalizowanych przestrzeni mieszkańcy będą mogli skorzystać w 2024 roku – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Katowice mają już materiał wyjściowy, jakim jest „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Borki i Hubertusy”, opracowana przez inżynierów z firmy „AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska”. Koncepcja została opracowana na podstawie wytycznych wskazanych przez mieszkańców Katowic w ramach przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych. Podczas konsultacji katowiczanie wskazywali, że największymi atutami tego obszaru są natura, czysta woda w stawach, cisza, zieleń, możliwość kąpieli oraz istnienie harcerskiej stanicy żeglarskiej.

Kolejnym etapem inwestycji jest projektowanie. Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie projektanta. Oferty są przyjmowane do 4.02.2021 roku. Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który będzie miał 14 miesięcy na wykonanie projektu inwestycji. Po opracowaniu dokumentacji budolwan-wykonawczej projektu wykonawczego będzie możliwy wybór wykonawcy prac w terenie, które zgodnie z harmonogramem powinny się rozpocząć na przełomie I/II kwartału 2023 roku. Ze względu na skalę tej inwestycji, prace będą realizowane w etapach, tak by mieszkańcy możliwie szybko mogli zacząć korzystać z kolejnych zrewitalizowanych przestrzeni.

Przypomnijmy, że okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech Hubertusów znajdujących się na terenie katowickich dzielnic Szopienic i Burowca tworzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów kompleks przyrodniczo-krajobrazowy „Szopienice-Borki”. Stawy powstały w XX wieku w miejscach, z których wydobywano piasek na potrzeby górnictwa. Łączna powierzchnia wspomnianych zbiorników wodnych wynosi 91 hektarów – co oznacza, że jest aż 10 razy większa niż powierzchnia zbiorników w Dolinie Trzech Stawów, które liczą łącznie 9 hektarów.

Co zmieni się w Dolinie 5 Stawów?

Zgodnie z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną, przy stawie Borki powstaną dwie plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy w zachodniej części stawu. W strefie przybrzeżnej powstaną m.in. toalety, przebieralnie, natryski, boisko do siatkówki plażowej czy krąg grillowy. Z kolei w strefie wypoczynku zainstalowany zostanie monitoring i nowe oświetlenie. Zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, a sam staw zostanie wyczyszczony z szuwarów.

Największe zmiany obejmą staw Morawa i jego nadbrzeże. Morawa zostanie połączona z Borkami kanałem, który znacząco zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstanie plaża rekreacyjna, boisko do siatkówki plażowej, toalety, przebieralnie i natryski. Wzdłuż całego wschodniego brzegu (równolegle do torów tramwajowych) powstanie drewniana promenada spacerowa, która połączy północną część stawu z południową. Na południowym brzegu – tj. przy stanicy harcerskiej, powstanie kolejna plaża z pełnym zapleczem dla jej gości oraz miejsce na punkt gastronomiczny. Na północno-zachodnim brzegu Morawy powstanie krąg grillowy oraz miejsce do przeprowadzania lekcji w terenie.

Z kolei trzy stawy Hubertus będą miały bardziej „dziki” charakter. Hubertusy zostaną oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami. Nad Hubertusem II pojawią się pomosty wędkarskie +dla osób niepełnosprawnych, a na północnym brzegu Hubertusa III zostanie utworzona ścieżka edukacyjna wraz z miejscem do lekcji terenowych.

Rozwiązania dla rowerzystów i kajakarzy

Zrewitalizowana Dolina Pięciu Stawów będzie miejscem przyjaznym dla rowerzystów. Cały obszar zostanie połączony nowymi drogami rowerowymi, wraz z kilkunastoma wiatami rowerowymi i punktami wypoczynkowymi. Nowe drogi rowerowe zostaną połączone z tymi już istniejącymi – wzdłuż ul. Sosnowieckiej w Katowicach oraz po stronie Sosnowca – z drogą rowerową okalającą Stawiki – co pozwoli włączyć się w Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza. Dodatkowo na całym obszarze powstaną również parkingi, m.in. przy zachodniej stronie stawu Borki oraz przy torach kolejowych pomiędzy Morawą a Hubertusami.  

Dużą zmianą oczekiwaną, szczególnie przez amatorów sportów wodnych, będzie kompleksowa przebudowa stanicy żeglarskiej na południowym brzegu Morawy. Tę inwestycję chcemy zrealizować szybciej niż rewitalizację całego obszaru stawów. Dzięki temu kajakarze będą mieli do dyspozycji nowoczesny obiekt przed zakończeniem rewitalizacji całej Doliny Pięciu Stawów – podkreśla Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic odpowiedzialny za realizację inwestycji.

Dbałość o zieleń w każdym detalu

Istotnym elementem rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów jest dbanie o florę i faunę. Przebieg dróg rowerowych i deptaków został zaprojektowany w taki sposób, aby ominąć systemy korzeniowe drzew. Planowane są także liczne nasadzenia drzew i krzewów na całym terenie objętym koncepcją. Pojawią się m.in. rośliny miododajne, które zapewnią pożywienie dla licznie występujących w tym rejonie pszczół i motyli. Z kolei nasadzenia takich gatunków, jak pigwowca okazałego, ligustra, berberysu, głogu pośredniego zapewni pożywienie dla ptaków i małych ssaków. W Dolinie Pięciu Stawów pojawią się także obszary o charakterze łąk – z budkami dla owadów.

Realizacja inwestycji, jaką jest rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów, szacowany jest na ok. 50 mln zł. – Zakres prac będzie olbrzymi, bo będzie to największy, kompleksowy zielony projekt realizowany w Katowicach od lat. Środki, które planujemy wydać na ten cel, traktujemy nie jako koszt, tylko inwestycję w wysoką jakość życia mieszkańców naszego miasta. Dzięki rewitalizacji, ten obszar stanie się miejscem, w którym tysiące katowiczan będą spędzać swój czas – podobnie, jak ma to miejsce w innych, popularnych zielonych częściach Katowic – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Budżet Katowic na 2021 rok w pigułce

Rada Miasta Katowice większością głosów przyjęła dziś budżet na kolejny rok. Mieszkańcy o planach finansowych mogą dowiedzieć się z dokumentu: „Budżet w pigułce”. To uproszczona informacja o finansach, przygotowana przez służby finansowe w atrakcyjnej formie, a dostępna jest na stronie www.katowice.eu. Za pomocą czytelnych wykresów 3D dowiemy się, z jakich źródeł miasto pozyska dochody, a także, na jakie cele te środki przeznaczy.

W 2021 roku Katowice przewidują wpływy do budżetu wysokości ponad 2,3 mld zł, a łączne wydatki planowane są na poziomie ponad 2,6 mld zł. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i Zielonego Budżetu.

Za nami 2020 rok, który okazał się wielkim wyzwaniem, zarówno pod kątem walki z samym koronawirusem, jak i jego ekonomicznymi i społecznymi skutkami. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej prowadzonej w ostatnich latach Katowice szybko zareagowały na trudną sytuację, ponosząc niespodziewane, wielomilionowe wydatki. Wdrożono pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, ludzi świata kultury i podmiotów NGO. Miasto wspierało szpitale i pracowników służby zdrowia, zakupiło nowoczesną maszynę do badania próbek pod kątem koronawirusa, a po Katowicach jeździły trzy wymazobusy, by szybciej testować mieszkańców. Podjęliśmy także szereg działań ukierunkowanych na rzecz osób, którym pomoc była najbardziej potrzebna – tj. seniorom, osobom chorym i wykluczonym. Dobra polityka finansowa pozwoli wiele inwestycji kontynuować, a poziom rozwoju miasta utrzymać na podobnym poziomie. Szczegóły o tym, jak będzie wyglądał budżet Katowic w przyszłym roku, zaprezentowano ponownie w przystępnej formule „Budżetu w pigułce”.  Dowiemy się z niego ile środków budżetu pochłaniają poszczególne zadania realizowane przez miasto.

Budżet miasta składa się z bardzo wielu elementów. Dlatego zachęcam do lektury „Budżetu w pigułce”. Przystępna formuła dokumentu, w którym znajdziemy kolorowe wykresy 3D sprawia, że każdy może dowiedzieć się jak wyglądają plany finansowe miasta na rok 2021. Przykładowo z dokumentu dowiemy się, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym roku 681 mln zł oraz dodatkowo 51 mln zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. Na pomoc i politykę społeczną, w tym programy wspierające rodziny, seniorów i osoby niepełnosprawne przeznaczymy 560 mln zł. Miasto dopłaci również do funkcjonowania komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej) – na ten cel wniesiemy składkę do Metropolii w wysokości 118 mln zł. W budżecie zabezpieczyliśmy także ponad 204 mln na inwestycje drogowe, w tym budowę nowej infrastruktury, czy remonty istniejącej. Na oczyszczanie i oświetlenie miasta wydamy 37 mln zł, 43 mln zł na remonty obiektów miejskich, a na kulturę i sport 223 mln zł – mówi prezydent Marcin Krupa.

W „Budżecie w pigułce” znajdziemy informacje, jak kształtują się wydatki na poszczególne obszary, ale i dzielnice. Strukturę budżetu tworzą obszary takie jak: edukacja; transport i usługi; kultura i sport; administracja publiczna; gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa; pomoc społeczna, prawna, wsparcie rodziny i osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne; obsługa długu publicznego. W dokumencie oczywiście znajdziemy także informacje w zakresie dochodów miasta, które wynikają między innymi z dotacji, subwencji, a także podatków. Mamy także informacje o wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie miasta w Polsce, w 2021 roku Katowice będą kontynuować realizację dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, ale też do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzania gospodarki. W przyszłym roku będzie kontynuowana rozbudowa dróg krajowych 81 i 86 w Giszowcu, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Basenu Zadole. Ponadto planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją parków oraz stawu Starganiec, a także stadionu miejskiego. Jest to możliwe dzięki dobrze prowadzonej polityce finansowej miasta. W ostatnich dniach analitycy uwzględnili pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu podatku PIT i podwyżek nauczycieli. Uwzględniając te okoliczności, autorzy Fitch Ratingu ponownie określili Samodzielny Profil Kredytowy Miasta na poziomie „A-”; Perspektywa Stabilna, co oznacza, że kolejny rok z rzędu utrzymany jest na tym samym poziomie.

– Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, a to niezwykle istotne dla miasta, szczególnie w okresie pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast. Pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej –  to w konsekwencji pozwala nam rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce przekłada się to na coraz wyższy standard życia mieszkańców i wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy i rozwijania swojego biznesu. Mając na względzie stały rozwój miasta musimy dbać i zabiegać o utrzymanie wysokiej oceny ratingowej, bo to daje nam realne możliwości, by realizować te założenia – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Katowice inwestują w termomodernizację budynków

W Katowicach trwają kompleksowe termomodernizacje. W 2021 roku miasto planuje wydać ponad 34 mln na termomodernizacje budynków mieszkalnych. Podsumowano także 2020 rok – tym roku Katowice realizowały inwestycje o wartości blisko 66 mln zł, z czego termomodernizacje w samych budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości ponad 59 mln złotych.

–  Katowice są liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o realizację projektów, których celem jest poprawienie jakości powietrza. Tylko w tym roku dofinansowaliśmy wymianę około 1500 piecy, a w ramach termomodernizacji zlikwidowaliśmy ponad 100 urządzeń opalanych węglem. Jako miasto dofinansowujemy wymianę starych systemów grzewczych na nowe i ekologiczne, zwiększyliśmy dopłaty na zakup opału dla osób, które z powodu sytuacji finansowej mają z tym problemy, a także realizujemy liczne projekty związane z termomodernizacją budynków w Katowicach. Z jednej strony inwestujemy w budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, a z drugiej remontujemy budynki mieszkalne. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 66 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Termomodernizacje budynków mieszkalnych

Niedawno zakończyła się termomodernizacja budynku przy ulicy Bednorza 14 w Katowicach – Szopienicach. Prace objęły także likwidację starych kotłów i przyłączenie do sieci centralnego ogrzewania, co wpisuje się w działania zwalczające niską emisją w mieście. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych. W grudniu zakończyły się też prace przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5, które objęły m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych, kotłów węglowych i gazowych), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, a także budowę instalacji solarnej. Łączna wartość tych prac to 1,6 mln zł. W trakcie są kompleksowe termomodernizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b o łącznej wartości ponad 5 mln złotych. Planowany koniec prac w tych budynkach to kwiecień przyszłego roku.

Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na przyszły rok. Obejmą one zarówno termomodernizację budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.

Inwestycje obejmą budynki mieszkalne m.in. w Śródmieściu, Burowcu, Szopienicach, Kostuchnie, przy ulicach Bednorza 22, Boya-Żeleńskiego 94, Przedwiośnia 2a,  Gliwickiej 13, 13a,  Plebiscytowej 37,37a, Kochanowskiego 14,14a, Św. Jana 14, Słowackiego 11 czy Korfantego 84.

Prace termomodernizacyjne przekładają się na jakość powietrza w Katowicach, ale mają także walor estetyczny. W ramach inwestycji odnawiane są elewacje budynków, co poprawia jakość przestrzeni publicznej w mieście.

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

Tylko w tym roku zakończyła się termomodernizacja 25 budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli i żłobków miejskich m.in. w Śródmieściu, Ligocie, Ochojcu czy na osiedlach  Paderewskiego i Tysiąclecia. Łączna wartość tych wszystkich prac to ponad 59 mln złotych. 

Kolejne inwestycje są w trakcie, a jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17. Jej koszt to ponad 3,5 mln złotych.

W planach są kolejne termomodernizacje placówek oświatowych, które obejmą m.in. Śródmieście, Ligotę, Panewniki, Murcki, Dąb, Ochojec czy Piotrowice.

Przypomnijmy, że w Katowicach prowadzone są różne projekty termomodernizacji aż 44 budynków użyteczności publicznej, wśród których są między innymi szkoły podstawowe, żłobki czy MOPS. Wartość tych projektów to ponad 100 mln złotych. Głównym celem tych prac jest ograniczanie zużycia energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Oszczędność energetyczna przekłada się również na ograniczenie emisji spalin. Prowadzone prace wpływają także na estetykę budynków ze względu na wykonanie nowych elewacji.

Eko działania w Katowicach i utworzenie poradnika „Przystosuj się!” – 2 lata od Katowice Rulebook (COP24)

Intensywne ograniczanie niskiej emisji, wymiana blisko 2300 pieców, ponad 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych, kampanie informacyjno-edukacyjne, powołanie komisji klimatu, przyjęcie uchwały Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu czy utworzenie poradnika „Przystosuj się!”. To tylko kilka przykładów z wielu działań podjętych w stolicy województwa śląskiego po podpisaniu Katowice Rulebook, które miało miejsce podczas COP 24. Dokładnie dziś (15.12) minęły dwa lata od tego wydarzenia.

Szczyt klimatyczny COP24 był wydarzeniem o znaczeniu globalnym. Oczy całego świata skierowane były wtedy na Katowice, media ze wszystkich krajów śledziły przebieg debat i czekały na decyzje w sprawie dalszych działań na rzecz klimatu. To właśnie w naszym mieście powstały konkretne wytyczne dla innych państw, znane jako Katowice Rulebook. Porozumienie, jakie zostało wypracowane podczas COP24 było możliwe dzięki merytorycznym dyskusjom i politycznym kompromisom. Zgodnie z ustaleniami, w ciągu najbliższych lat, musimy ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C, a docelowo do 1,5°C. W praktyce oznacza to, że do roku 2030 musimy ograniczyć emisje CO2 o ok. 45% w stosunku do 2010 r. Takie zmiany wymagają zdecydowanych działań, które należy wdrażać jak najszybciej. Dlatego, jako Katowice, możemy być dumni z efektywnych rozwiązań, jakie podejmowane są w mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że kolejne działania są w trakcie przygotowań, a jeszcze inne muszą być zintensyfikowane.

Po zakończeniu COP 24 został przyjęty „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” oraz podjęto szereg innych działań, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Powołano do życia komisję klimatu, przeprowadzono liczne  kampanie informacyjno-edukacyjne, jak np. #NIETRUJ, czy Dni Energii. W ramach walki z niską emisją, miasto wprowadziło dofinansowania na wymianę starych pieców i kotłów – w sumie wymieniono 2 293 piece, za łącznie 21,5 mln złotych. Zorganizowano przy tym cykl 35 spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”.  Katowiczanie są zachęcani do korzystania z transportu publicznego i rowerowego – w tym celu wybudowano trzy centra przesiadkowe, a do dyspozycji mieszkańców i gości są 83 stacje z ponad 660 rowerami. W celu oszczędzania wody, w mieście zainstalowano już 12 z 25 pojemników retencyjnych, których łączna pojemność wyniesie 10 000 m3. Powstała aplikacja „wCop drzewo”, dzięki której można zgłaszać miejsca nadające się do sadzenia nowych drzew; ruszyła akcja sadzenia łąk w Katowicach. Miasto postawiło także na elektromobilność. Do dyspozycji kierowców jest ponad 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych, a katowicki PKM ma swoim taborze coraz więcej autobusów elektrycznych lub o najwyższych standardach emisji spalin. Powstał także specjalny poradnik „Przystosuj się!”, który ma zwiększać świadomość mieszkańców o konieczności podjęcia działań w celu przystosowania się do postępujących zmian klimatu. – To, jak będzie wyglądał klimat za kilkanaście lat, zależy od nas wszystkich. Upały, ulewy, silne wiatry i burze to efekty zmian klimatycznych, które są odczuwalne we wszystkich miastach w Polsce i na świecie, w tym w Katowicach. Musimy się wzajemnie edukować, a przede wszystkim współpracować, aby dokonać zmian i wpłynąć na polepszenie sytuacji. Dotyczy to zarówno samorządu, jak i mieszkańców Katowic. Dlatego też opracowaliśmy poradnik „Przystosuj się!”. To proste przykłady codziennych rozwiązań, które mają realny wpływ na adaptację naszego otoczenia i przestrzeni miejskiej do zmian klimatycznych – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.  

Poradnik w formie papierowej dostępny będzie w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2 oraz w formie elektronicznej: https://www.katowice.eu/Strony/Przystosuj-si%C4%99!—poradnik.aspx

W Katowicach ruszył pierwszy w Polsce sklep socjalny

W Katowicach, w pawilonie przy ulicy Tysiąclecia 82 działalność rozpoczął sklep socjalny. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce, które zostało powołane do życia przez Miasto Katowice i Fundację Wolne Miejsce. Sklep socjalny powstał z myślą o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozpoczynamy ważny projekt skierowany do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Jako pierwsi w Polsce uruchamiamy sklep socjalny, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogły się zaopatrzyć w artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej sprzedawane w cenach poniżej ich wartości rynkowej. Jednocześnie projekt ten to kolejne wspólne działanie z Fundacją Wolne Miejsce na rzecz mieszkańców Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Idea sklepów socjalnych w Polsce, rozwijana obecnie przez Fundację Wolne Miejsce, znana jest od wielu lat w zachodnich krajach. Placówka otwarta w Katowicach wzorowana jest na modelu austriackim, wypracowanym przez pomoc społeczną prowadzoną przez miasto Wiedeń. Główną ideą sklepu socjalnego jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej poprzez umożliwienie im zrobienia zakupów w cenach do 50% ich wartości rynkowej. Kolejnym powodem, dla którego powstało takie miejsce, jest chęć przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i produktów spożywczych.

Przedsięwzięcie to nie mogłoby się udać bez wsparcia miasta Katowice, które kolejny raz pomaga w realizowaniu projektów naszej fundacji. Bardzo istotne było też zaangażowanie sektora biznesowego. Każdy nasz projekt potrzebuje ambasadorów, którzy dają innym firmom przykład. Takim ambasadorem jest bez wątpienia grupa Tauron/ING, której ekologiczne pojazdy ekologiczne stały się nie tylko przykładem wsparcia dla największych międzynarodowych firm, ale realną pomocą w naszych działaniach społecznych przy obsłudze mieszkańców objętych kwarantanną czy osób samotnych, do których dotrzemy wkrótce z wigilijną kolacją – mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Sklep będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 (obowiązują  godziny dla seniorów 10:00-12:00). Z jego oferty mogą skorzystać zarówno osoby korzystające już z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby i rodziny, które do tej pory z takiej pomocy nie korzystały. Kryterium będzie dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego, czyli 1 402 zł w przypadku osoby samotnej lub 1 056 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie. Do zakupów zachęcani będą także katowiccy seniorzy, którzy mogą zwrócić się po pomoc dzwoniąc pod numer Srebrnego Telefonu (32) 251 69 00 czynnego codziennie od 7.30 do 15.30.  Uzyskają tam wsparcie, zarówno w zakresie zakupów w sklepie socjalnym, jak i w innych swoich potrzebach.

W sklepie socjalnym powstał także punkt kawowy Spichlerz Caffe. Ma to być punkt spotkań dla osób samotnych oraz w szczególności katowickich seniorów w wieku 60+, skupionych wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i  regularnie na terenie Katowic (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, Uniwersytecie III Wieku). Punkt kawowy w pełnym wymiarze zostanie uruchomiony po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią.

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie „A-”; Perspektywa Stabilna

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobrze prowadzoną politykę finansową miasta. Analitycy uwzględnili pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu podatku PIT i podwyżek nauczycieli. Uwzględniając te okoliczności, autorzy Fitch Ratingu ponownie określili Samodzielny Profil Kredytowy Miasta na poziomie „A-”; Perspektywa Stabilna.

To bardzo dobra wiadomość dla Katowic. Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy woj. śląskiego i metropolii – mówi prezydent Marcin Krupa. – Tegorocznym wyzwaniem przed którym stanęły wszystkie miasta w Polsce jest walka z koronawirusem, ale też jego skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi. W tym roku wyjątkowym wyzwaniem było planowanie budżetu na kolejne lata. Więc tym bardziej znacząca jest opinia, że Katowice utrzymują solidne wyniki budżetowe. Ma na to wpływ oczywiście lokalna gospodarka, która zdominowana jest w naszym mieście już od kilku lat przez usługi. Po raz kolejny możemy się również pochwalić jedną z najniższych stop bezrobocia w Polsce. W Katowicach utrzymuje się na poziomie 1,6% w porównaniu do 6,1% w Polsce  – dodaje prezydent.

Autorzy ratingu ocenili stabilność dochodów Katowic jako „średnią”. Analitycy podkreślają, że miasto utrzymujemy wydatki operacyjne pod kontrolą: „Główne zadania Katowic nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne. Dotyczą one także świadczeń rodzinnych, które są zlecone i finansowane z budżetu państwa. Od lat tempa wzrostu wydatków i dochodów Katowic są porównywalne […]”. Elastyczność wydatków Katowic została oceniona przez Fitch jako „mocna”. „Obligatoryjne zadania Miasta stanowią około 60% wydatków ogółem. Wydatki Katowic w porównaniu do innych polskich miast były wyższe, co wynika z polityki Miasta polegającej na świadczeniu usług o wysokim standardzie. Fitch zakłada, że w razie potrzeby Katowice mogłyby zmniejszyć wydatki operacyjne o co najmniej 10%. Dodatkowo i po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych w latach 2020-2021 Katowice mają zdolność zmniejszenia lub opóźnienia znacznej części wydatków majątkowych”.

– Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, a to niezwykle istotne dla miasta, szczególnie w okresie pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast. Pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej –  to w konsekwencji pozwala nam rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce przekłada się to na coraz wyższy standard życia mieszkańców i wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy i rozwijania swojego biznesu. Mając na względzie stały rozwój miasta musimy dbać i zabiegać o utrzymanie wysokiej oceny ratingowej, bo to daje nam realne możliwości, by realizować te założenia – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice, która jednocześnie wskazuje, że w raporcie zwrócono uwagę na ostrożne planowanie wydatków przez Katowice, które jest odpowiedzią na sytuację jednostek samorządu terytorialnego po zmianach przepisów prawa, które pojawiły się w ostatnich miesiącach.