Marcin Krupa Prezydent Katowic członkiem Komitetu Wykonawczego Globalnego Parlamentu Burmistrzów

4 listopada 2020 r., podczas walnego zgromadzenia Globalnego Parlamentu Burmistrzów (ang. Global Parliment of Mayors – GPM) Prezydent Katowic – Marcin Krupa został powołany na członka Komitetu Wykonawczego GPM, który jest organem zarządczym.

„Traktuję to jako duże wyróżnienie dla Katowic, i kolejną szansę, by pokazywać i promować nasze miasto w skali globalnej” – ocenia prezydent, jednocześnie zaznaczając, iż Katowice są drugim obok Wrocławia miastem, reprezentującym w GPM Polskę.

Globalny Parlament Burmistrzów powstał z inicjatywy zmarłego przed ponad trzema laty wybitnego amerykańskiego politologa, dr. Benjamina Barbera, który podczas pobytu w Katowicach w roku 2016, zaprosił prezydenta Katowic do współpracy tego projektu.

Benjamin Barber jako teoretyk polityki był propagatorem skupienia się na społecznościach obywatelskich oraz na obywatelstwie zaangażowanym jako na narzędziach budowania efektywnej demokracji. Podejmował wiele inicjatyw, które miały na celu pobudzić aktywność lokalnych społeczności. Główne cele zainicjowanego przez niego globalnego stowarzyszenie to w szczególności: wzmacnianie pozycji samorządów lokalnych, wymiana dobrych praktyk oraz zacieśnienie współpracy. Stowarzyszenie podejmuje również takie tematy jak: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, walka ze zmianami klimatycznymi czy bezpieczeństwo publiczne.

Do stowarzyszenie, które współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami, należą miasta m.in. z USA, Maroko, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Afganistanu, RPA czy Kamerunu.

Szefem komitetu wykonawczego jest obecnie Peter Kurz z niemieckiego Mannheim, a wiceprzewodniczącymi Steve Benjamin z amerykańskiej Kolumbii i Grace Mary Mugasa z miasta Hoima w Ugandzie. W zarządzie stowarzyszenia są też prezydenci miast z Portugalii, Nepalu, Liberii, Włoch i Gambii. 

Dr Benjamin Barber w swojej książce pt. „Gdyby Burmistrzowie rządzili światem” pisał: „dlaczego politycy częściej komplikują problemy zamiast je rozwiązać, nie są zdolni radzić sobie z wyzwaniami natury globalnej: terroryzmem, imigracją, zmianami klimatu czy gospodarką? – Bo myślą ideologicznie, a nie pragmatycznie. Dajmy globalną władzę burmistrzom, którzy znani są z praktycznego podejścia”. W wielu swoich wystąpieniach zaznaczał potencjał miast jako instytucji politycznych, które są kolebką cywilizacji, kultury i wreszcie kolebką demokracji. Miasto to przestrzenie publiczne gdzie ludzie gromadzą się by tworzyć demokrację, określają siebie jako obywateli, którzy mają prawo pisać swoją historię.