Prezydent Marcin Krupa przedłuża pomoc dla przedsiębiorców i uruchamia wsparcie dla kultury – Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0+

Nowe obostrzenia rządowe związane z walką z koronawirusem w dużej mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, zdrowia fizycznego czy parków rozrywki. W związku z tym prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0. już w październiku. W związku z przedłużeniem tych ograniczeń, zakres pomocy miasta Katowice dla tych przedsiębiorców także zostanie przedłużony, a dodatkowo rozszerzono pakiet o pomoc dla obszaru kultury.

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Mieszkańcy prowadzący biznesy w branżach fitness czy też restauracyjnej podkreślają, że ich dochody z dnia na dzień spadły niemal do zera. Prowadzenie sprzedaży posiłków na wynos, czy prowadzenie treningów online nie daje szans zrekompensować przedsiębiorcom w odczuwalny sposób ponoszonych strat. W Katowicach mamy ponad 28 tysięcy mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. To między innymi dzięki tym firmom Katowice tak prężnie rozwijały się w ostatnich latach. Dlatego mając na uwadze aktualną sytuację podjąłem decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 dla podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych, fitness i zdrowia fizycznego oraz parków rozrywki już w październiku, a teraz przedłużamy to wsparcie dla tych przedsiębiorców na grudzień. Ponadto rozszerzamy go o obszar kultury – mówi prezydent Marcin Krupa. – Celem Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm. Pandemia kiedyś się skończy i znów zaczniemy chodzić masowo do restauracji, na siłownie czy różne zajęcia sportowe. Dlatego chcemy pomóc katowickim przedsiębiorcom w tym trudnym dla nich czasie. Rozwiązania zawarte w naszym pakiecie to zwolnienia z opłat za czynsze, dzierżawy i wywóz odpadów. Warto podkreślić, że opracowaliśmy je wspólnie – ponad podziałami politycznymi z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.

4 FILARY KATOWICKIEGO PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY 2.0

Pierwsze dwa filary KPP 2.0 adresowane są do przedsiębiorców którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy podmiotom prowadzącym działalność w lokalach prywatnych. Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki i dotyczą podatków od nieruchomości i wywozu odpadów.

Pierwszy filar polega na zwolnieniu firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi filar, analogiczny do pierwszego, dotyczy czynszów dzierżawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku także nastąpi zwolnienie z czynszu dzierżawnego na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeci filar oznacza możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ostatni, czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów na okres jednego miesiąca dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o.

Przedłużamy na grudzień ten sam zakres zwolnień dla podmiotów objętych już naszą ulgą w listopadzie z branży gastronomii, fitness oraz parków rozrywki i rekreacji. Wnioski wszyscy beneficjenci będą mogli składać do końca roku. Jeśli ktoś składał wniosek w ramach pomocy na listopad, musi złożyć dodatkowy wniosek na grudzień. Natomiast jeśli ktoś nie złożył w ogóle jeszcze wniosku – może to zrobić na cały okres, tj. listopad i grudzień – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej – zbiorowe formy kultury i rozrywki, m. in. ograniczając działalność obiektów kulturalnych i związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych. – Obecnie działalność kulturalna może być prowadzona bez udziału publiczności, jedynie w Internecie. Dlatego podjąłem decyzję, by naszymi zwolnieniami w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ objąć dodatkowo kulturę – mówi prezydent Marcin Krupa. Z 4 filarów zwolnień będą mogły skorzystać podmioty, które prowadzą działalność kulturalną w Katowicach, w tym najemcy „Lokali na Kulturę”.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorczości opiera się na kilku regulacjach prawnych i wymaga podjęcia różnych działań. – Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Są one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. Pracownicy Inkubatora Rawa.ink obsługują przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 705 47 47, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53, 32 259 32 77, oraz mailem: rawa.ink@katowice.eu.

WIOSENNE PAKIETY OSŁONOWE W KATOWICACH SPEŁNIŁY SWOJĄ ROLĘ

Warto przypomnieć, że wiosną tego roku decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i ludzi świata kultury.

Co ważne, prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 1.0. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 5,7 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł. Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł. Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, utworzony został Punkt doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło już ponad 150 firm z Katowic. W Punkcie przedsiębiorcy otrzymują kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR, czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Działalność Punktu jest kontynuowana i mogą z jego usług skorzystać katowiccy przedsiębiorcy. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Pandemia niemal z dnia na dzień pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich katowickich artystów – muzyków, aktorów, artystów sztuk wizualnych czy organizatorów wydarzeń kulturalnych. W ramach miejskich działań osłonowych zrealizowano konkursy, w ramach których 500 tys. zł trafiło do indywidualnych twórców, niezależnych instytucji kultury, młodych artystów, pisarzy i katowickich mediów zaangażowanych we wsparcie na swoich antenach katowickich artystów. W ramach konkursu „Lokaty w Kulturę”, twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów 84 z nich. Pomysły na wirtualne koncerty, prace nad spektaklami teatralnymi, warsztaty prowadzone przez internet, a nawet mini seriale publikowane w sieci zostały nagrodzone kwotami od 2 do 7 tys. zł.

Katozbiórka dla pacjentów chorych na COVID w katowickich szpitalach

Czas w jakim przyszło nam żyć jest nieprzyjazny i ciężki, jednak musimy go wspólnie przetrwać mimo przeciwności. Pomoc i wsparcie powinny być główny torem, którym powinniśmy podążać, dlatego stowarzyszenie organizuje zbiórkę niezbędnych rzeczy dla pacjentów chorych na COVID-19 w katowickich szpitalach.

Wielu pacjentów chorych na COVID-19 trafia nagle do szpitali, bez możliwości spakowania się. Co gorsza, wiele osób nie mieszka z rodziną, bądź rodzina nie jest w stanie od razu zareagować. Ważną rzeczą dla chorych jest zabezpieczenie wody, środków higieny osobistej czy nawet bieliznę.

Od dnia 23.11.2020r. rozpoczęliśmy zbiórkę potrzebnych produktów. Punkty zbiórki będą mieścił się w: MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach, pon-pt w godz. od 8:00-17:00, MDK Giszowiec plac Pod Lipami 1, pon-pt w godz. od 8:00-17:00, MDK Południe ul. Jankego 136, pon-pt w godz. od 8:00-16:00, MDK Tysiąclecie ul. Tysiąclecia 5, pon-pt w godz. 8:00-18:00, Pałac Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska 26, pon-pt w godz. od 8:00-20:00, Zespół Szkół i Placówek nr 2 Katowice-Załęże, ul. Zarębskiego 2, od 30.11 br. w godz. od 8-19, w dniach 26-27.11 w godzinach od 8:00-15:00, Miejskie Przedszkole nr 85, ul. Kwiatkowskiego 20, pon-pt w godz. 8:00-17:00.

Co zbieramy: wodę butelkowaną (najlepiej 0,5 l), mydła, żele do mycia, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające, środki higieniczne dla kobiet, ręczniki papierowe, papier toaletowy, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, bielizna najlepiej biała, ubrania: piżamy, szampon, klapki, ręczniki.

Rusza akcja informacyjno-edukacyjna MPGK na temat odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe to wielki problem, szczególnie w centrum Katowic – przyznają zgodnie mieszkańcy, przedstawiciele miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Tymczasem zbliża się czas szaleństwa zakupowego i remontowego. Przed nami Black Friday i Cyber Monday, a następnie okres przedświąteczny. W tym czasie zawsze rośnie ilość wyrzucanych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Dlatego już teraz MPGK rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną „Uporządkuj wiedzę o odpadach wielkogabarytowych”.

Duże odpady wyrzucane w niewłaściwych miejscach i terminach są szczególnie widoczne w Śródmieściu. Pracownicy MPGK podkreślają, że wielkie gabaryty wystawiane są często niezgodnie z harmonogramem i nie tam, gdzie powinny się znaleźć. Dojazd do śmieci porzucanych w wąskich uliczkach centrum nierzadko utrudniają także źle zaparkowane samochody. Aby zapobiec tym sytuacjom, przedsiębiorstwo uruchomiło kolejne brygady na drugiej zmianie. Także po południu zajmują się one tą kategorią odpadów, ponawiając wyjazdy w problemowe miejsca, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przedstawiciele MPGK przyznają jednak, że sytuację trudno będzie trwale zmienić, bez zmiany postaw społecznych.

Wielkie gabaryty to wielkie wyzwanie. Mieszkańcy muszą przede wszystkim mieć świadomość, jak ważny jest czas oraz miejsce ich wyrzucania. To naprawdę kluczowe. Czas bo te odpady można wystawiać tylko w przeddzień terminu wyznaczonego w harmonogramie. Miejsce – bo powinny być wystawiane zawsze w odpowiednim punkcie. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych przed posesją, natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych w ustalonym z administracją czy właścicielem miejscu, z zagwarantowanym dojazdem dla samochodu ciężarowego, najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie wiat śmietnikowych. Kolejnym „stopniem wtajemniczenia” jest wiedza o tym, co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych, a co nie. Chcemy ją upowszechniać w przyjazny sposób, aby przyczyniać się do zmiany postaw w tym zakresie – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Dlatego MPGK przygotowało m.in. serię przyjaznych i czytelnych grafik. Będą one promowane w kanałach komunikacyjnych urzędu miasta oraz w mediach, wśród mieszkańców i współpracujących instytucji. Znajdą się także na harmonogramach wywozów odpadów 2021, jakie wkrótce trafią do mieszkańców.

Przypomnijmy: ze statystyk wynika, że w 2019 roku mieszkańcy Katowic wyrzucili aż 7 400 ton odpadów wielkogabarytowych, a więc niemal o 700 ton więcej niż 2018 roku. Wśród najczęściej przetwarzanych przez MPGK w Katowicach wielkich gabarytów znajdują się meble oraz kolejno: deski, drzwi, futryny, palety, dywany, panele, zbiorniki plastikowe, plastikowe kompostowniki, wanny, brodziki.Niestety nierzadko mieszkańcy za odpady wielkogabarytowe błędnie uznają także sprzęt RTV/AGD (najczęściej lodówki, pralki), a także opony, gruz i odpady poremontowe.

Tymczasem odpady nietypowe, poremontowe, sprzęty elektryczne i elektroniczne czy odpady niebezpieczne oraz inne wytwarzane nieregularnie odpady komunalne z gospodarstw domowych (np. gruz, opony, opakowania po farbach/lakierach, odpady zielone) – można, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych opłat przekazywać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów. Na terenie Katowic działają cztery GPZO. Zlokalizowane są przy ulicach: Milowickiej 7A, Obroki 140, Zaopusta 70 i Bankowej 10. Punkty rozmieszczone są tak, iż dojazd do najbliższego, z dowolnej dzielnicy Katowic zajmuje maksymalnie 15 minut.

Magia świąt w czasach koronawirusa – Katowice przygotowują się do świąt w czasach pandemii

Rok 2020 nauczył nas nowego sposobu pracy, robienia zakupów, ale i spędzania świąt. Nie wszystkie elementy, które do tej pory kojarzyły nam się ze zbliżającym Bożym Narodzeniem można ze względów epidemicznych zorganizować, natomiast miasto Katowice nie rezygnuje całkowicie z atrakcji i iluminacji świątecznych.

Ze względów epidemicznych, podobnie jak największe polskie miasta, np. Gdańsk czy Wrocław, zrezygnowaliśmy w tym roku z Jarmarku Bożonarodzeniowego, który cieszył się u nas w poprzednich latach wielką popularnością. Nie będzie straganów ani strefy gastronomicznej. Natomiast zależy nam na tym, by w Katowicach, w tym trudnym okresie, można było poczuć magię świąt. Dlatego z początkiem grudnia zaczniemy włączać świąteczne iluminacje we wszystkich dzielnicach miasta i rozstawiać choinki, a 4 grudnia na Rynku pojawią się atrakcje dla najmłodszych katowiczan oraz udostępnimy bezpłatne lodowisko. Jeżeli obostrzenia sanitarne zostaną zniesione nie wykluczamy zorganizowania w styczniu Jarmarku Noworocznego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Trudna sytuacja dotykająca wszystkich bez wyjątku od ponad pół roku nie pozostaje bez wpływu na kalendarz katowickich wydarzeń. Już za kilka dni miał się rozpocząć Bożonarodzeniowy Jarmark, który od wielu lat przyciąga na rynek wielu zainteresowanych nie tylko kupnem świątecznych prezentów. Miasto Katowice w trosce o zdrowie mieszkańców, którzy co roku licznie odwiedzają tego typu wydarzenie, podjęło decyzję, by z tradycyjnej formuły tego wydarzenia zrezygnować. – Jednocześnie jednak chcąc choć w pewnej części stworzyć „magię świat” i złagodzić rozczarowanie tych, którzy planowali udział w jarmarku, informujemy, że tuż przed Mikołajkami, 4 grudnia na katowickim rynku pojawią się niespodzianki, które wywołają uśmiech na twarzach szczególnie najmłodszych katowiczan – zapowiada Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji. – W pierwszej kolejności przede wszystkim najmłodszych zachęcamy do wysłania listu do św. Mikołaja – na naszym Rynku pojawi się specjalna skrzynka. A podczas rodzinnych spacerów warto zajrzeć także do centrum, bo będzie można tu zrobić sobie zdjęcie stając się elfem, czy też przy elementach naszych świątecznych iluminacji, m.in. znanym i lubianym napisie I love Katowice, czy karocy z reniferami – dodaje naczelnik. Wszystkie atrakcje będą na bieżąco dezynfekowane i dostępne z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W kwestii świątecznej atmosfery będą ją tworzyć także uliczne iluminacje świetlne. Lampki rozbłysną oczywiście na kilkunastometrowej jodle w centrum, ale i na wielu ulicach. Mniejsze choinki podobnie jak w latach poprzednich pojawią się w dzielnicach, m.in. przy ul. Jankego, Lwowskiej, Markiefki, Panewnickiej, La Ronda, Radockiego, Migdałowców, Uniczowskiej, Szopienickiej oraz na Rynku w Nikiszowcu i na Placu Grunwaldzkim. Świetlne fontanny zostaną zamontowane na Sztucznej Rawie, Placu Miarki, Placu Andrzeja, natomiast na Giszowcu pojawi się świetlny bałwanek, a na os. Witosa świetlna choinka.

Dla aktywnych przygotowywane są lodowiska sezonowe. W piątek 4 grudnia uruchomiona zostanie sezonowa tafla na katowickim Rynku, której montaż rozpoczął się w tym tygodniu. Będzie miała wymiary 20 na 20 metrów. Biorąc pod uwagę obostrzenia epidemiczne wprowadzony zostanie 40-osobowy limit osób mogących jednocześnie korzystać z lodowiska. – Podobnie jak w latach poprzednich będziemy lodowisko udostępniać bezpłatnie dla wszystkich posiadających swoje łyżwy. Dla osób bez własnego sprzętu będzie działała wypożyczalnia, w której za 5 zł będzie można łyżwy wypożyczyć. Lodowisko planujemy utrzymać do końca lutego, chyba, ze warunki atmosferyczne pozwolą dłużej – mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR Katowice. Lodowisko będzie czynne od 9.00 do 22.00, będzie obsługiwane przez pracowników MOSiR Katowice, którzy zadbają o taflę, a także reżim sanitarny. Dodatkowo, także 4 grudnia, mieszkańcom udostępnione zostanie lodowisko w Murckach.

W święta wspieram lokalsów – czyli Katowice ruszają z Świąteczną Bazą Przedsiębiorców

Za chwilę Mikołajki, a za kilka tygodni Święta Bożego Narodzenia. To czas, kiedy obdarowujemy bliskich upominkami. Warto w tym czasie pomyśleć, by wesprzeć jednocześnie lokalne firmy. Katowice wiosną uruchomiły bazę „Jedzenie na wynos”, która stała się inspiracją dla mieszkańców, a pomocą dla branży gastro. Teraz wykorzystując ten pomysł tworzona jest „Świąteczna Baza Przedsiębiorców”.

Dzisiaj jeszcze nie wiemy jak będą wyglądać święta, czy uda się usiąść przy jednym stole całą rodziną. Każdy z nas na to oczywiście liczy, powoli przygotowując upominki i listę zakupów. Zachęcam, by w tych przygotowaniach pamiętać o polskich producentach, naszych lokalnych przedsiębiorcach, rzemieślnikach i artystach. W swojej ofercie mają wiele rzeczy, które mogą stać się wspaniałym upominkiem dla naszych najbliższych, a ich wyroby uzupełnieniem tego co przygotowujemy na nasze stoły. Uruchamiamy „Świąteczną Bazę Przedsiębiorców”, by w jednym miejscu pokazać jak wiele mamy możliwości, jednocześnie wspierając katowickich przedsiębiorców  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

„Świąteczna Baza Przedsiębiorców” będzie dostępna od 20 listopada na stronie www.koronawirus.katowice.eu oraz promowana będzie na miejskich kanałach w mediach społecznościowych. Będzie to lista, gdzie znajdziemy trzy kategorie: prezent, gastronomia i dekoracje, a także informacje czy podmiot oferuje sprzedaż stacjonarną, czy też ma sklep internetowy, oczywiście dane kontaktowe oraz krótki opis. – Z uwagi na sytuację epidemiczną obecnie duże centra handlowe są zamknięte, a nawet jeśli zostaną otwarte warto ograniczać wizyty w miejscach, gdzie gromadzą się tłumy. Każdy z nas wie, jak wyglądają takie miejsca w okresie przedświątecznym, dlatego stwarzamy alternatywę, która promuje naszych lokalsów. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, a listę będziemy udostępniać naszymi kanałami informacyjnymi, między innymi strona internetowa, media społecznościowe, czy gazeta miejska – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Przedsiębiorców, którzy oferują w swoich asortymencie rzeczy, które mogą stać się świątecznym prezentem, potrawy bądź dekoracje świąteczne mogą się zgłaszać już dzisiaj drogą mailową do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice na adres: bp@katowice.eu z tematem „ŚWIĄTECZNA BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW”. W mailu należy podać́:

  1. nazwę̨ firmy
  2. wybrać kategorię: PREZENT / ARTYKUŁY SPOŻYWCZE / DEKORACJE / INNE
  3. Asortyment dostępny stacjonarnie: podać adres
  4. Asortyment dostępny w sklepie internetowym: podać adres
  5. Kontakt: podać mail, stronę̨ www (jeśli firma posiada) oraz telefon – ma to na celu ułatwienie zainteresowanym mieszkańcom kontaktu
  6. Uwagi, krótki opis (do 500 znaków)

Trzy nowe „Lokale na kulturę” powstaną w Katowicach

We wrześniu br. ogłoszono czternastą edycję konkursu „Lokal na kulturę”, który adresowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły na uruchomienie działalności kulturalnej, artystycznej bądź twórczej. Jego celem jest ułatwienie startu inicjatywom mieszkańców. W XIV edycji wybrano 3 projekty, które mogą być realizowane w ramach „Lokalu na kulturę”.

Projekty działające w ramach „Lokalu na kulturę” są dowodem na to, że sprawdza się strategia miasta, by inwestować w kulturę, nie tylko w wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale, by wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne w ich najbliższym otoczeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wsparcie miasta polega na udostępnieniu lokali po preferencyjnych stawkach czynszu. Tym razem komisja konkursowa wybrała oferty:

  • KAFELTERIE, czyli pracownie ceramiczną wraz działalnością artystyczną w zakresie malarstwa, tworzenia biżuterii, scrapbookingu i krawiectwa, organizacja warsztatów artystycznych. Lokal powstanie przy ul. Gliwickiej 150.
  • MUZYKUJ, czyli nauka gry na instrumentach, studio nagrań, organizacja warsztatów u wykładów związanych z muzyką, pedagogiką, twórczości i rozwojem osobistym oraz spotkać społeczności lokalnej w ramach wieczorów z filmami o walorach artystycznych. Oferta ta będzie realizowana przy ul. Raciborskiej 16.
  • Śląski Związek Szachowy w Katowicach przy ul. Panewnickiej 21 poprowadzi kawiarenkę szachową oraz Polsko-Węgierskie Centrum Kultury i Biznesu.

Obecnie zostaną podpisane umowy z nowymi najemcami, a także ruszą prace adaptacyjne. Lokale wcześniej pełniły funkcje usługowe bądź handlowe, więc będą przez najemców dostosowywane do pełnienia roli „Lokalu na kulturę”.

W czternastej edycji złożono 9 ofert, a do dyspozycji były 4 lokale. Trzy z lokali zyska nowych najemców. W trzynastu edycjach wystawiono do konkursu w sumie 79 wolnych lokali użytkowych, zawarto umowy na 37 lokali, aktualnie w użytkowaniu pozostają 22 lokale: przy ul. Adamskiego 11, ul. Andrzeja 1, Czecha 1a, Iłłakowiczówny 9, Kilińskiego 22, Kochanowskiego 14, Kopernika 11, Koszalińskiej 18, Kościuszki 5, Kościuszki 39, Kozielskiej 4, Krzywej 4, 3 Maja 25, Mikołowskiej 13, Mikołowskiej 20-20a, Misjonarzy Oblatów 4-6, Ondraszka 17, Przedwiośnie 4A, Sienkiewicza 21, Sienkiewicza 36, Warszawskiej 25a (wejście od ul. Starowiejskiej), Warszawskiej 67 w Katowicach. Dzięki programowi powstają kolejne miejsca kultury w Katowicach. W ramach poprzedniej edycji tego projektu powstała Galeria Sztuki Współczesnej Alabastro przy ul. Adamskiego 11, w której już od listopada ubiegłego roku prowadzona jest ożywiona działalność kulturalna.

Katowice gotowe – zima nie zaskoczy drogowców

W najbliższych dniach prognozowane są temperatury poniżej zera w nocy, ale zima drogowców w Katowicach nie zaskoczy. Akcja zima trwa od pierwszych dni listopada i mimo, że za oknami temperatury wciąż jesienne – pracownicy katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej są już w pełnej gotowości. W naszych magazynach zabezpieczono 100 ton piasku i aż 5700 ton soli, dodatkowo 1000 Mg soli przechowujemy w magazynach Kopalni Kłodawa, na drogi wyjedzie w tym sezonie łącznie 42 specjalistycznych pojazdów.

Całodobowe dyżury dyspozytorni, bieżące monitorowanie warunków, prognoz i zgłoszeń służb oraz mieszkańców. Tak każdego roku wygląda organizacja pracy katowickiego MPGK podczas Akcji Zima. W sezonie 2019/2020 zużyto ok. 1600 ton soli, 20 ton piasku, a pługo-posypywarki przejechały łącznie ponad 140 tysięcy kilometrów, co stanowi więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. Od początku listopada służby są już gotowe na Akcję Zima 2020/2021.

O to, by drogi w Katowicach były przejezdne, a chodniki w centrum miasta odśnieżone dba blisko setka pracowników. Dodatnie temperatury i brak opadów śniegu od początku listopada nie oznaczają, że czekają oni jedynie na nadejście zimy. Brygady oddelegowane do Akcji Zima zajmują się w między czasie zamiataniem ulic, wywozem liści i innymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście – mówi Czesław Kopiec, kierownik Wydziału Oczyszczania katowickiego MPGK.

W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania warunków atmosferycznych powodujących gołoledź w pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, centrum i drogi krajowe przebiegające przez miasto, a dopiero po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Obszar miasta z jezdniami, parkingami i zatokami autobusowymi został podzielony na 63 rejony w czterech kategoriach i standardach utrzymania zimowego. W sumie to ponad 724 kilometry dróg. W bieżącym sezonie po raz pierwszy do obsługi dojdą nowootwarte Centra Przesiadkowe i Międzynarodowy Dworzec Autobusowy.

Koordynacją prac w ramach Akcji Zima zajmuje się Centralna Dyspozytornia, która pracuje 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Dyspozytorzy śledzą prognozy pogody, monitorują warunki atmosferyczne i drogowe przy użyciu kamer oraz stacji meteo, a także podejmują bieżące interwencje zgłaszane przez inne służby oraz samych katowiczan. Wyzwanie stwarzają zawsze opady występujące w godzinach porannego lub popołudniowego szczytu, czyli w godzinach, kiedy katowiczanie najczęściej jadą do pracy lub z niej wracają. Jeśli temperatury są dodatnie i nie ma opadów śniegu, to na ulice wyjeżdżają także zamiatarki, które na bieżąco sprzątają miasto.

Zima drogowców w Katowicach nie zaskoczy, na bieżąco są analizowane potrzeby, a także możliwości, chociażby kadrowe, które wynikają z trudnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa, a co za tym idzie liczniejszym zwolnieniom, czy też skierowaniom na kwarantannę i izolację. W okresie opadów na drogi wyjedzie 21 naszych pługo-posypywarek, 8 ciągników oraz 13 pojazdów naszych podwykonawców – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Już za kilka dni spodziewane są spadki temperatur. Prosimy kierowców o wymianę ogumienia, zachowanie ostrożności i cierpliwość, zwłaszcza na wiaduktach, mostach i remontowanych odcinkach dróg. A właścicieli posesji oraz administratorów/zarządców budynków o dbanie o stan nawierzchni przylegających chodników i pryzmowanie śniegu w miejscach nieutrudniających ruchu lub przy krawędzi jezdni. Akcja Zima potrwa do 31 marca 2020 roku. Zaangażowane są w nią także m.in. Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Zakład Zieleni Miejskiej.

Otwarcie zjazdu z Drogi Krajowej nr 81 na Drogę Krajową nr 86 w Katowicach

We wtorek 10 listopada zostaną wprowadzone udogodnienia na przebudowywanym węźle dróg krajowych 81 i 86 w Katowicach w Giszowcu. Wykonawca zakończył prace na zjeździe z ul. 73 Pułku Piechoty na ul. Pszczyńską, czyli wjazd z Drogi Krajowej nr 81 w Drogę Krajową nr 86.

Popołudniu we wtorek kierowcy będą mogli z ul. 73 Pułku Piechoty bez konieczności korzystania z objazdów zjechać od razu na ul. Pszczyńską w kierunku Murcek, Tychów i Bielska Białej – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że jednocześnie utrzymana zostaje relacja zjazdowa z ul. Pszczyńskiej (DK86) na skrzyżowanie Kolista-Karolinki-73 Pułku Piechoty, ale już po nowo wybudowanej łącznicy.

Przypomnijmy, że kolejne ważne zjazdy na tej trasie są w trakcie realizacji, a wiosną planowane jest otwarcie zjazdu z autostrady A4 w kierunku Tychów. Z kolei zakończenie prac budowlanych na całej inwestycji przewidywane jest na II kwartał 2022 roku. – Oprócz prac związanych z budową nowej łącznicy, która będzie oddawana do ruchu, obecnie realizowane są i będą kontynuowane roboty związane z budową nowych jezdni zachodnich w ciągu Drogi Krajowej nr 86, a także nowej jezdni północnej w ciągu ul. 73 Pułku Piechoty – mówi Adam Owsiany, dyrektor projektu, NDI SA. Ponadto wykonawca pracuje nad przejściem podziemnym, przebudową sieci, budową nowego układu kanalizacji deszczowej, a także oświetlenia drogowego.

Cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. – Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice i podkreśla, że piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia. Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szlakiem katowickich murali

Tańcząca z atomami to tytuł muralu, znajdującego się na ścianie rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiającego znaną katowicką noblistkę Marię Goeppert-Meyer. Również inne postaci z dziejów naszego miasta zdobią elewacje miejskich budynków. Na ścianie Izby Pamięci Kopalni „Wujek” jest wymowny napis upamiętniający górników, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni w 1981 roku. Nie mogło zabraknąć wizerunków Jerzego Kukuczki, ani Wojciecha Korfantego. Są też murale nie odnoszące się wprost do postaci, ale zachęcające do refleksji, zaznaczające ważne dla miasta punkty czy też komunikujące różne działania katowickiego samorządu.

Pierwsze przykłady malarstwa ściennego pojawiły się w naszej przestrzeni wiele lat temu, lecz dopiero dzięki zaangażowaniu artystów zaproszonych do udziału w pierwszej edycji Katowice Street Art Festival Katowice zapełniły się muralami – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic. – Kolejne odsłony tego odbywającego się od prawie dekady wydarzenia sprawiły, że w Katowicach zapanowała moda na sztukę uliczną, której podstawową intencją jest zauważać i obserwować rytm miasta, a nieraz stać się też sugestywnym głosem w publicznej debacie. Zachęcamy również wszystkich do zaangażowania się w tworzenie bazy internetowej. Jeżeli mieszkańcy posiadają więcej informacji o zamieszczonych muralach, wiedzą gdzie znajdują się nowe lub zapomniane malunki – mogą skorzystać z formularza na stronie – dodaje prezydent zachęcając mieszkańców do włączenia się w tworzenie szlaku murali w Katowicach.

Dzięki Festiwalowi Katowice odwiedzili m.in.: Daniel Sparkes, Zbiok, Cleon Peterson, Filippo Minelli, Mobstr, Axel Void, SpY, Ian Strange, Vova Vorotniov, MCity, Roa, Boogie, Eltono, Sten Lex, Roberto Ciredz, Mark Jenkins, 108, Dan Witz, Aryz, Sepe, Tellas, Nug and Undog, Łukasz Surowiec, Krzysztof Żwirblis, Jakub Szczęsny, Tima Radya, Escif, Kavachi, Kamila Szejnoch, Danilo Milovanowić i wielu innych. Powstało również wiele niezależnych projektów, m.in. autorstwa Mony Tusz czy Raspazjana.

Tradycja współczesnych murali sięga lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to w Meksyku i innych krajach Ameryki Łacińskiej powstawały nierzadko monumentalne prace, które do dzisiaj zdobią ściany np. uniwersytetu meksykańskiego. Również obecnie jest to sztuka zaangażowana społecznie, dydaktyczna, stosująca proste alegorie i dosadną ekspresję wyrazu. Oczywiście jest to sztuka uliczna, żyje z miastem, więc bywa, że murale zakrywa inny mural lub zostaje zabudowany – takim przykładem jest mural, który powstał przy okazji szczytu klimatycznego na budynku przy ul. Młyńskiej. To naturalne życie street art’u, że dzieła te nie są elementami stałymi, a czasem nawet ulegają aktom wandalizmu.

Dostrzegając zainteresowanie tą formą działalności artystycznej, miasto Katowice postanowiło stworzyć szlaki spacerowe, przebiegające w pobliżu budynków ozdobionych muralami – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji katowickiego magistratu. – Pierwszym krokiem ku temu jest strona internetowa, dzięki której każdy może odkryć tę niezwykle barwną stronę miasta, a także poznać bliżej artystów, będących autorami poszczególnych prac – dodaje naczelnik.

W przyszłości katowicki magistrat planuje podjąć również inne inicjatywy nawiązujące do katowickich murali. Więcej: murale.katowice.eu

Marcin Krupa Prezydent Katowic członkiem Komitetu Wykonawczego Globalnego Parlamentu Burmistrzów

4 listopada 2020 r., podczas walnego zgromadzenia Globalnego Parlamentu Burmistrzów (ang. Global Parliment of Mayors – GPM) Prezydent Katowic – Marcin Krupa został powołany na członka Komitetu Wykonawczego GPM, który jest organem zarządczym.

„Traktuję to jako duże wyróżnienie dla Katowic, i kolejną szansę, by pokazywać i promować nasze miasto w skali globalnej” – ocenia prezydent, jednocześnie zaznaczając, iż Katowice są drugim obok Wrocławia miastem, reprezentującym w GPM Polskę.

Globalny Parlament Burmistrzów powstał z inicjatywy zmarłego przed ponad trzema laty wybitnego amerykańskiego politologa, dr. Benjamina Barbera, który podczas pobytu w Katowicach w roku 2016, zaprosił prezydenta Katowic do współpracy tego projektu.

Benjamin Barber jako teoretyk polityki był propagatorem skupienia się na społecznościach obywatelskich oraz na obywatelstwie zaangażowanym jako na narzędziach budowania efektywnej demokracji. Podejmował wiele inicjatyw, które miały na celu pobudzić aktywność lokalnych społeczności. Główne cele zainicjowanego przez niego globalnego stowarzyszenie to w szczególności: wzmacnianie pozycji samorządów lokalnych, wymiana dobrych praktyk oraz zacieśnienie współpracy. Stowarzyszenie podejmuje również takie tematy jak: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, walka ze zmianami klimatycznymi czy bezpieczeństwo publiczne.

Do stowarzyszenie, które współpracuje z wieloma międzynarodowymi organizacjami, należą miasta m.in. z USA, Maroko, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Afganistanu, RPA czy Kamerunu.

Szefem komitetu wykonawczego jest obecnie Peter Kurz z niemieckiego Mannheim, a wiceprzewodniczącymi Steve Benjamin z amerykańskiej Kolumbii i Grace Mary Mugasa z miasta Hoima w Ugandzie. W zarządzie stowarzyszenia są też prezydenci miast z Portugalii, Nepalu, Liberii, Włoch i Gambii. 

Dr Benjamin Barber w swojej książce pt. „Gdyby Burmistrzowie rządzili światem” pisał: „dlaczego politycy częściej komplikują problemy zamiast je rozwiązać, nie są zdolni radzić sobie z wyzwaniami natury globalnej: terroryzmem, imigracją, zmianami klimatu czy gospodarką? – Bo myślą ideologicznie, a nie pragmatycznie. Dajmy globalną władzę burmistrzom, którzy znani są z praktycznego podejścia”. W wielu swoich wystąpieniach zaznaczał potencjał miast jako instytucji politycznych, które są kolebką cywilizacji, kultury i wreszcie kolebką demokracji. Miasto to przestrzenie publiczne gdzie ludzie gromadzą się by tworzyć demokrację, określają siebie jako obywateli, którzy mają prawo pisać swoją historię.