Szpilali na Rapidzie

Pierwszy turniej piłki nożnej katowickich rad dzielnic odbył się na boisku RAPID.

Stowarzyszenie Forum Katowic było współorganizatorem turnieju piłki nożnej Szpil na Fest. Turniej był kierowany do członków katowickich rad dzielnic. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom!!!