Koniec z nieprzyjemnym zapachem na Dąbrówce?

Wykonawca nowej, hermetycznej hali MPGK Katowice wybrany. Podpisano umowę

Nowy obiekt dla katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Milowickiej wybuduje spółka AK Nova. Wartość zamówienia to ponad 17 milionów złotych. Instalacjama powstać w ciągu 12miesięcy. Właśnie podpisano umowę dotyczącą jej budowy.

Do przetargu ogłoszonego przez MPGK pod koniec kwietnia 2020 r. zgłosiło się pięć firm. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka AK Nova z Poznania, uzyskując 100 punktów. O wyborze wykonawcy w 80 proc. decydowała cena, a w 20 proc. długość okresu gwarancji na instalacje
i urządzenia. Wykonawca ma teraz 12 miesięcy na budowę obiektu.

Czynności administracyjne związane m.in. z decyzjami środowiskowymi, poprzedzającymi budowę przebiegły sprawnie, ale po drodze pojawiły się dwa czynniki, które ostatecznie opóźniły start inwestycji. Po pierwsze: ogłoszenie przetargu przedłużyło się o kilka miesięcy, ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. W tym względzie zadziałaliśmy tak szybko, jak tylko było to możliwe. Po drugie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą także przedłużyło się w czasie ze względu na odwołanie ze strony innego uczestnika postepowania. Teraz, gdy umowa z wykonawcą została podpisana, przed nami najważniejsza część – realizacjainwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby przebiegła płynnie wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Hala hermetyzacji będzie jedną z najnowocześniejszych inwestycji w Polsce w branży gospodarki komunalnej. Budynek zostanie wyposażony w profesjonalny system wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne. Odpad (stabilizat) będzie dojrzewał w dziesięciu żelbetowych, szczelnie zamykanych pomieszczeniach. Każde z nich posiadać będzie oddzielny wentylator napowietrzający, przyspieszający ten proces stabilizacji. Kolejny etap – przesiewania odpadu, również odbywać się będzie w szczelnej hali. W projekcie uwzględniony został również zalecany przez Komisję Europejską układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do procesu.


Inwestycja zakończy kolejny etap modernizacji i częściowej hermetyzacji zakładu, na którą w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Jej realizacja jest konsekwencją decyzji o prowadzenia działalności przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku i mieszkańcom. Będzie ona także wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w tej okolicy uciążliwości zapachowe. Wcześniej MPGK przeprowadziło m.in. częściową hermetyzację procesu przetwarzania odpadów, poddawało się kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wdrożyło szereg antyodorowych rozwiązań technologicznych bazujących m.in. na wytycznych Komisji Europejskiej. Podjęto także działania w porozumieniu z okolicznymi miastami, w zakresie ustalenia i przeglądu wszystkich potencjalnych źródeł uciążliwości na sąsiadujących terenach.

Nowa hala MPGK Katowice w liczbach:

17 083 470 zł – wartość zamówienia

do 12 miesięcy – czas trwania budowy

ok. 5000 m2– powierzchnia zabudowy

10 – liczba żelbetowych, zamkniętych pomieszczeń w których zamknięte będą odpady